Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Disiplin Kurulu


5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 21. Maddesine göre Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

Görevi;

Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek, Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

Kurul Üyeleri

*Ahmet ÇAKIR-Kurul Başkanı
*Salih Tayfun SEZEROĞLU-Kurul Üyesi

*Selam KONGUR-Kurul Üyesi
*İzzet TUNA-Kurul Üyesi
*Özbakır OFLUOĞLU-Kurul Üyesi
*İntizam Seyda DURGUN-Kurul Üyesi

 

facebook Finans