Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

Trabzon’un Avantajları
 

TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ

“ Dünya Ticaret Merkezi”; 4000 m2’lik fuar ve sergi salonunda, 650 m2’lik fuaye alanında; 150 kişilik konferans salonunda; üretici sektörler iç ve dış pazarlara yön verenlerle buluşma imkanına sahip olmakta, kompleks; beklentileri karşılayan iç mekan tasarımı, donanım ve teknik altyapısı ile yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren tüm organizatör firmalara projelerinin gerçekleşeceği olanakları sağlamaktadır.

TRABZON LİMANI

Stratejik konumu itibariyle Trabzon Limanı, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine giden en kısa yolun deniz kapısıdır. BDT ve Türk Cumhuriyetlerine uzanan en kısa yol olan Transkafkasya koridorunda kara ve hava ulaşım bağlantılarıyla dünya ticaretinin batı ve doğu arasındaki Türkiye köprüsünün en önemli noktalarından biridir.

Karadeniz, Akdeniz ve Ege’deki bütün ülke limanları ile denizyolu bağlantısı bulunan Trabzon Limanı, çeşitli ülkelerden gelen gemilere her türlü hizmet veren, mevcut rıhtımları ile aynı anda 15 gemiden yükleme ve boşaltma yapabilen, bir defada 500.000 ton eşyanın depolanabildiği açık ve kapalı antrepolarıyla yılda 3,5 milyon ton yükleme boşaltma kapasitesiyle 24 saat hizmet veren Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük limanıdır.

TRABZON HAVAALANI

1957 yılında havameydanı olarak trafiğe açılan Trabzon Havalimanı 1995 yılından bugüne kadar günün 24 saatinde tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat uçuşlarına açık olarak hizmet vermektedir. Ayrıca havalimanında geçici hudut kapısı ilan edilerek resmen dış hatlara açılması ile Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü birimleri oluşturulmuştur.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü içinde kendine tahsis edilen 18 396 m2 lik alanda Yönetici Şirket ana binası ve ilgili tesislerin inşaatı için faaliyet göstermektedir. Mevcut alan, sağlıkla ilgili projelerin yürütüleceği MEDİPARK olarak kullanılacaktır. Teknik projelerin yürütüleceği TEKNOPARK alanı olarak ta organize sanayi bölgesi ile temas kurulması planlanmaktadır.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1955 tarihinde kurulmuş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ülkemizde İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitedir. Bugün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon'dan Gümüşhane'ye, Ordu'dan Artvin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada, 22 fakülte, bir konservatuar, 3 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 16 araştırma merkezi, 1781 kişilik güçlü akademik kadrosu, 81 il ve birçok farklı ülkeden yaklaşık 42 bin öğrencisiyle ülkemizin sayılı eğitim kurumlarından biridir.

DOĞALGAZ

Trabzon için, Doğu Karadeniz Bölgesi’ni doğuda Gürcistan’a, batıda Samsun’a, güneyde ise Erzincan’a bağlayacak boru hatları ile her üç güzergahtan doğal gaz almaya yönelik bir plan öngörülmektedir. Bu üç koldan gelen doğal gaz boru hatlarının ihalelerinin yapılmıştır. 2007 yılı itibariyle Trabzon’da doğalgaz dağıtımına başlanması planlanmaktadır.

İHRACAT

2004 yılı sonu itibariyle Trabzon’un ihracatı 557,9 milyon US$ olarak gerçekleşmiştir. İlde 160 firma ihracat yapmaktadır. Trabzon’dan yaklaşık 75 ülkeye ihracat gerçekleştirilmekte olup, ihracat tutarına göre dağılımına bakıldığında % 50 Avrupa Birliği ülkeleri, %35 Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden oluştuğu gözlenmektedir.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TARIM SANAYİ BÖLGESİ’NİN KAFKASLARA VE ORTA ASYA’YA AÇILAN KAPISI…

Değişen siyasi şartlara göre GAP için en önemli pazar haline gelen Karadeniz’e komşu ülkeler ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin bağlantısını sağlayacak Karadeniz Bölgesi coğrafi bakımdan en etkin konumda olan bölgedir. GAP Bölgesi, kara ve demiryolları ile Karadeniz Bölgesi’ne bağlanacak, bu sayede, Trabzon’da, İran, Rusya, Ukrayna, Kafkasya ve Türki Cumhuriyetlere yönelik hafif sanayinin gelişme eğilimi artacak, gerek imalata yönelik hammadde kaynaklarının bölgeye ulaşması ve gerekse mamul maddelerin hedef pazarlara gitmesi açısından çok daha verimli ve ucuz bir seçenek ortaya çıkacaktır.

TURİZM

Trabzon, bu konuda, kısa sürede önemli gelişmeler gösteren ve alt yapısını tamamlama yolunda başarıyla ilerleyen ideal bir metropol konumundadır. Küreselleşen, yeniden yapılandırılan dünya konjonktüründe, stratejik ve ekonomik vizyonu ile ön plana çıkmakta olan Trabzon, hızla Kongre ve Toplantı Turizmine olanak yaratan bir merkez olma özelliğini kazanmaktadır. Trabzon, halen doğa ve yayla turizmine yoğunlaşmış bir görüntü sunsa da, uluslararası havaalanı, limanı, Dünya Ticaret Merkezi, sayıları ve hizmet kalitesi sürekli artış gösteren konaklama tesisleri, mevcut ve yapılmakta olan toplantı salonları ile Kongre ve Toplantılar Turizmi için ülkemizde gittikçe büyüyen talebi karşılayabilecek önemli imkanlara sahiptir.

Trabzon’da, ayrıca, turist arzına göre; kültür turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, gençlik turizmi ve yat turizmi de alternatif turizm olanakları olarak değerlendirilmektedir.

TRABZON ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ:

Trabzon’da Arsin’de kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde bu güne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, Bölge alanı olan 983.420 m2’lik sahanın tamamı kamulaştırılmıştır. Altyapı harcamalarının gelişmesine paralel olarak Bölge, arsa tahsisine açılmış olup, bu güne kadar 76 firmaya yer tahsis edilmiştir. Söz konusu 76 adet firmadan 59 adedi tamamen üretime geçmiştir.

BEŞİKDÜZÜ VE VAKFIKEBİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Trabzon-Giresun Devlet Karayolu kenarında olması, Trabzon hava ve deniz yolu limanlarına yakınlığı, 4. derece deprem bölgesinde olması, yetişmiş eleman desteği, huzurlu ve güvenli çalışma ortamı Beşikdüzü ve Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgelerini cazip yatırım alanları haline getirmektedir.

Beşikdüzü Organize sanayi Bölgemizde altyapı çalışmaları devam etmekte olup 2005 yılı sonunda arsa tahsislerine başlanılacaktır. Bölgede 30 sanayi parseli mevcuttur.Bölgede 1.500 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemizde ise kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup en kısa sürede yapımına başlanacaktır.

İlimizde sanayinin gelişimini hızlandırmak amacıyla mevcut duruma ek olarak Akçaabat ilçesinde 4. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması çalışmaları devam etmektedir.

TRABZON SERBEST BÖLGESİ

Trabzon Serbest Bölgesinde 9’u yabancı 8’i yerli olmak üzere toplam 17 firma faaliyet yapmaktadır. Bölgede Alım - Satım, Üretim, Depolama, Depoculuk, Kiralama, ve BKİ firmaları bulunmaktadır. Bu firmalarda toplam 100 kişi istihdam edilmektedir.

TRABZON’DA YATIRIM YAPILABİLECEK SEKTÖRLER VE YATIRIM ALANLARI

1-DOĞAL GAZ

Trabzon, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin merkezi konumundadır ve Bölgenin sanayi alanındaki gelişmelerinde de ön plana çıkmaktadır. Yatırımlarda ucuz enerji girdisi, planlanan yatarımlar için önemlidir.

2006 yılında Trabzon ve Bölge doğalgaz kullanıma başlayacaktır.

Trabzon’a getirilmesi düşünülen doğalgaz İran üzerinden getirilecek olup, proje kapsamında doğal gaz ana iletim hattı üzerinde Erzincan iletim hattından bir branşmanla alınacak olan gaz, Bayburt-Gümüşhane-Trabzon ve Rize İllerine ulaştırılacak, bu hat üzerinde kullanımına başlanacaktır.
İlimizde konut kullanımında 30 milyon m3, sanayi kesiminde 48 milyon m3 kullanım potansiyeli tespit edilmiştir. 2020 yılında bu oranların konut kullanımı için 141 milyon m3, sanayi kesimi için 96 milyon m3 olacağı tahmin edilmektedir.

Doğal gazın iletim boru hattı ihalesini BOTAŞ, şehir içi dağıtım ihalesini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (E.P.D.K.) 2006 yılı içinde yapacaktır.

Trabzon’da doğal gaz alt yapı çalışmaları, bu sektörde faaliyet gösteren firmalar için önemli bir iş potansiyeli yaratacaktır.

2-BİLİŞİM SEKTÖRÜ VE TEKNOPARK

Dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve gelişen bilişim sektörü alanında Trabzon gelecek vaat etmektedir.

Teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak amacıyla; Trabzon’da bir teknoloji geliştirme bölgesinin kurulmasını hedef alan süreç, 18 Ağustos 2004 tarihinde sonuçlanmış ve “Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş” kurulmuştur.

Özellikle bilişim sektöründeki faaliyette olan firmalara devletinde özel destekler sağladığı Teknoloji Geliştirme Merkezi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Bünyesinde yapılandırılmıştır. Merkezde, üniversite akademik kadrosu ile özel sektör arasında çeşitli projelerin yürütülmesi açısından hazır bir platform bulunmaktadır.

Bu platformda , Ar-Ge çalışmaları yapılabileceği gibi Yazılım sektörü ve bilişim sektörü içinde yer alan diğer çalışmaların Trabzon merkezli yürütülmesi mümkün olacaktır.

3- MERMER SANAYİİ

Trabzon, müteahhitlik sektöründe gerek Türkiye’de gerekse komşu ülkelerde önemli bir güce sahiptir.

Halen Trabzonlu ihracatçı firmalar, mermer sektöründe, Rusya, Gürcistan ve Türk Cumhuriyetlerinde, İtalyan firmaları ile başarılı çalışmalar sergilemektedir. Bu alandaki işbirliği geliştirilmeye açık, ve kazançlı bir alandır.

Özellikle mermer sektöründe Trabzonlu iş adamları ile yapılacak işbirlikleri, İtalya’nın mermer sektörüne, Türkiye’nin iç pazarında ve Türkiye’ye sınır komşusu olan bölge ülkelerinde yeni imkanlar sunabilir.

4-TERSANE

Soğu savaşın sona ermesinden sonra özellikle Doğu Bloğu ülkelerinin, Batı ile ticaretinin gelişmesi ve hammadde ve karşılığında mamul madde akışının Karadeniz bölgesinde yüksek oranda artan bir gemi ve konteynır taşımacılığı getirmiştir.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye’deki tersanelerde konteynır ve gemi yapımını hızlandırmış, sektörde büyük bir iş gücü ortaya çıkmıştır.

Karadeniz’deki bu gemi ve konteynır trafiği aynı zamanda Trabzon’daki orta ve küçük boy gemi yapımlarını etkilemiş, Trabzon tersanesinin de bu açıdan önemi artmıştır.

Yaklaşık 390.000 m2’lik alan üzerinde başlatılan proje, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yatırım programına alınmıştır. DPT, DLH Genel Müdürlüğü, Trabzon Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ve Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü işbirliği ile çalışmalar sürdürülmektedir.

Projenin hayata geçirilmesi ile;

· 30.000 DWT’a kadar gemilerin bakım onarım ve inşası,

· Türkiye ve diğer ülkelerin gemi taleplerinin karşılanması,

· 6000 kişiye istihdam yaratılması,

· Gemi inşa sektöründe çalışma yapan ülkelerle rekabet edilmesi, sağlanacaktır.

Mevcut tersanenin modernizasyonu ile kapasitesinin yaklaşık 100.000 DWT/yıl çıkması beklenmektedir.

Ayrıca, bu tersane, Karadeniz’deki mevcut gemilerin bakım ve onarımında da önemli bir pazara sahiptir.

Bölgedeki yetişmiş işgücü ile desteklenen bu potansiyel; gemi yapımında ihtiyacının karşılanmasında ve bakım ve onarımda Trabzon’da yap-İşlet modeli ile kısa sürede kendini finanse edebilecek bir yatırım olarak beklemektedir.

5- TRABZON SARP BATUM YENİ DEMİRYOLU PROJESİ

Avrupa’yı Türkiye üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya’ya bağlayan en yakın, en rantabl, maliyeti en düşük; ancak, ekonomik ve stratejik değeri en yüksek güzergah Trabzon-Batum Demiryolu güzergahı olacaktır.

Hopa- Sarp-Batum Demiryolu Projesi’nin Fizibilite Etütleri 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılmış ve fizibıl bulunmuştur.

Ülkemizde yeni demiryolları yapımını, kombine taşımacılığın geliştirilmesini destekleyen devlet, söz konusu projenin hayata geçirilmesini, Yap- İşlet veya Yap- İşlet- Devret yöntemleriyle özel sektöre açmıştır.

6-TURİZM SEKTÖRÜ

Doğu Karadeniz Bölgesi doğal, tarihi, arkeolojik, kültürel ve turistik yönden zengin bir potansiyele sahiptir. Halk mimarisi, etnografik malzeme, sanat ürünleri, yöresel el sanatları, belirli kırsal alanlarda halkın yaşayışı günümüze kadar korunarak gelmiştir. Bölgede tüm bu özellikler dikkate alınarak özellikle alternatif turizm türlerine dikkat çekilmektedir.

Doğu Karadeniz Bölgesi, dünya genelinde az kalan bir bitki örtüsüne sahiptir. Botanik bir bahçeyi andıran görüntüsü, 2500 çeşit kendine özgü endemik bitkinin bulunduğu bölgenin sahip olduğu yeşil örtü, doğa ile örtüşen tatil köylerine ve turizm tesislerine açıktır.

Ayrıca kış turizmi açısından da son yıllarda gelişen ve devletin alt yapı olanağı olarak desteklediği kayak tesislerine de açık bir gelişim göstermektedir. Bu paralelde Trabzon ayağında geliştirilen, yayla kent projeleri, Zigana tesisleri ve kurulum aşamasında olan Çakırgöl kayak merkezleri kış ve dağ turizmi açısından Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yatırım imkanlarına altyapı oluşturmaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgesi, bütün dünyaya rahatça pazarlanabilecek bir turizm bölgesidir. Ancak, sektörde geniş ölçekli yatırımlara ve organizasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır.

6-RAYLI SİSTEM

Trabzon dar arazi yapısı ve yoğun kent nüfusu ile ulaşım sektöründe sorun yaşamaktadır. Bu nedenle, Raylı sistem projesi kent içi taşımacılığında önemli ve acil bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.

Raylı sistemle ilgili olarak proje fizibilitesini yapan Kanada'lı SNC-Lavalin firması, projenin nihai etüt raporunu tamamlamış olup, konuyla ilgili bilgiler DPT ve Ulaştırma Bakanlığına sunulmuştur.

Trabzon’da ulaşım sektörüne yeni bir soluk getirecek olan raylı sistem projesi yap-işlet-devret modeli ile hayata geçecektir.

7-FINDIĞA BAĞLI YAN SANAYİİ

Türkiye’e resmi kayıtlara göre 550 bin hektar olarak görülen fındık alanları ile fındık üreticiliğinde dünyadaki en önemli ülke konumunda yer almaktadır. Bu özellikleri ile fındık, ülkemiz ekonomisinde tek başına önemli bir yer işgal eden ender tarım ürünlerimizdendir. Türkiye’nin yıllık fındık üretimi yıllara göre değişmekle birlikte, son yılların ortalaması alındığında bu 600-650 bin tona tekabül etmektedir. Trabzon’da 2005 yılı ürünü rekoltesi 47.000 Ton olarak belirlenmiştir.

% 75’lik payla Fındık üretiminde ve ticaretinde önemli bir avantaja sahip olan Türkiye ve Karadeniz Bölgesi bu avantajını sanayi alanında değerlendirebilecek imkanlara sahiptir.

Ancak işletme sermayesi yetersizliğinden ürünün yurt dışına ihracatı ham madde olarak gerçekleşmekte, yarı işlenmiş halde ancak mevcut üretimin yüzde 30’luk dilimi entegre edilebilmektedir.

Karadeniz Bölgesi’nde fındık sanayini destekleyecek yan sektörler mamul madde olan çikolata üretimi ve entegre tesisiler oluşturulması, hammadde kaynağı avantajı göz önünde bulundurulursa yatırımcılar için en uygun yatırım potansiyelini oluşturmaktadır.

7-SU ÜRÜNLERİ VE ŞOKLAMA TESİSLERİ

Üç tarafı denizler ile çevrili Türkiye’nin balıkçılık alanında en yetişmiş iş gücü doğu Karadeniz’de konumlanmıştır. Bölge gerek insan gücü, gerekse teknik donanım yönünden önemli imkanlara sahiptir. Türkiye’nin balık ihtiyacının büyük bir oranını yüzde 60’ını da yine bu bölgede yapılan avcılık sağlamaktadır. Trabzon’da 2004 yılı toplam su ürünleri üretimi 10.441 ton olarak belirlenmiştir.

Ayrıca bölgenin zengin ve bol oksijenli akarsuları, kültür balıkçılığı için elverişli bir ortamdır. Bu alanda başlatılan çalışmalar son 20 yılda önemli bir noktaya taşınmıştır.

Son yıllarda yaşadığı aşırı kirlenmeye rağmen, üretim potansiyelini kaybetmeyen Karadeniz’de avlanan balıklar direkt olarak tüketiciye ulaştırılmaktadır. Avlanan balıklar için uzun süreli saklama koşulları teknolojik yatırımların yetersizliğinden dolayı yapılamamaktadır.

Bu konuda faaliyet gösterecek şoklama üniteleri ve diğer teknik yöntemler ihraç ve tüketim için yeni Pazar şansı verecek, üretimin ihracata yönelik olarak planlanması ile daha yaygın üretim ve pazarlama organizasyonları yapılabilecektir.

8-İÇME SUYU VE ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Zengin akarsulara sahip olmasına rağmen, Trabzon kent içinde içme suyu sıkıntısı çekilmektedir.

Bu alanda yatırım eksikliği bulunan Trabzon’un su ihtiyacının giderilmesinde yap-işlet-devret modeli ile modern bir su arıtma tesisinin acil olarak devreye alınması beklenmektedir.

Yine bölgede atık su arıtma tesisleri açısından da büyük bir boşluk yaşanmaktadır.

Bu alanlarda yapılacak yatırıma, gerek devlet gerekse bölge büyük bir destek sağlamaktadır.

10-HAYVANSAL ÜRETİME YÖNELİK ENTEGRE TESİSLER

Doğu Karadeniz gerek iklimi gerek doğası açısından büyük ve küçük baş hayvancılığın yetiştirilmesi açısından önemli bir merkezdir. Kırsal kesimde bu alanda aile tipi üreticilik ve süt besiciliği yaygın olarak yapılmaktadır.

Henüz bir sanayi sektörüne dönüştürülemeyen bölgedeki hayvancılık potansiyeli, kalitesine rağmen yerel bir kimlikte kalmıştır.

Aynı şekilde süt besiciliği alanında da üretilen yan ürünlerin ülke genelinde büyük bir pazarı bulunmaktadır. Ancak bu ürünlerin dünya pazarlarına aktarımı söz konusu olduğunda, organize ve teknolojik yatırımların eksikliği ortaya çıkmaktadır.

Bu sektörün sanayileşmesi için büyük ölçekli üretim tesislerinin ve Pazar zincirinin oluşması gerekmektedir. Yöre halkının sektöre yakın olması büyük ölçekli entegre tesislerin yapımına kolaylık sağlamaktadır.

11-ELEKTRİK ÜRETİMİ

Doğu Karadeniz Bölgesindeki irili –ufaklı akarsuların hidroelektrik santralleri için uygun potansiyeller içirmektedir.

Bu açıdan karlı bir yatırım olan hidroelektrik santralleri yatırımcıların dikkatine sunulmuştur.

12-SAĞLIK SEKTÖRÜ

Bölgenin metropol konumunda olan Trabzon, mevcut sağlık kuruluşları ve 170 adet medikal firması ile Karadeniz Havzası, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Rusya Federasyonu’na sağlık merkezi olarak hizmet vermeye adaydır.

Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan Farabi Tıp Fakültesi ve diğer sağlık merkezleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sağlık alanında önemli bir merkez konumuna gelmiştir.

Bu konum sağlık alanında, sadece bölge illeri değil, komşu ülkelere de hizmet verme adına önemli bir açılımı içermektedir.

Trabzon’da yapılabilecek olan bu özel sağlık yatırımlarında özellikle bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda onkoloji tedavi üniteleri ve laboratuarlarına ihtiyaç had safhaya ulaşmaktadır.

Trabzon sağlık sektöründe yapılabilecek her türlü özel yabancı yatırım için gerekli olanaklara hazır bir İldir.

13-DTM VE FUARLAR

Trabzon; Kafkasya Bölgesinin ekonomik istikrarı ve Karadeniz Havzasında bölgelerarası işbirliğinin geliştirilmesi amaçları yanında, Avrupa Birliği ülkelerinin doğuya doğru genişleme sürecinde, önemli bir görev üstlenmiştir.

Bugün Asya ve Avrupa arasında bir köprü vazifesi yapan Trabzon’un, bu önemli özelliğini daha da pekiştiren; Dünya Ticaret Merkezi Projesinin hayata geçirilmesi olmuştur.

SSCB’ nin dağılmasının ardından yeni oluşan uluslararası ekonomik konjonktürde önemli avantajlara kavuşan Trabzon, sadece ülkesi adına değil,yakın komşu ülkeleri içine alan bölgede ortak bir zenginlik ve gelecek yaratılmasında tarihi bir görev üstlenmiştir.

Trabzon Dünya Ticaret Merkezi bu bir çok ülkenin kamu ve özel sektör temsilcilerinin ve buluşmasına ortak organizasyonlar yaratmasına ev sahipliğini başarıyla sürdürmektedir.

Trabzon Dünya Ticaret Merkezi’nin bu özelliği, İtalyan özel sektörü tarafından değerlendirilerek ve bölge ülkelerinin ihtiyacı olan teknoloji transferine yönelik bir fuar Trabzon’da düzenlenebilir.

15-DOKAP

DOKAP, “Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Planı”nın kısaltılmış halidir. Daha önce kısa adı KAP olan Kuzey Anadolu Projesi, sonunda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin karakteristik özellikleri de göz önünde bulundurularak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından önerilen Doğu Karadeniz Kalkınma Projesine dönüştürülmüştür.

Bölgeler arası dengenin sağlanması amacı, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında belirlenmiş 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında da aynen tekrarlanmıştır.

Bu çerçevede, Mart 1999 ortasında Japonya’da başlatılan çalışmalar Ağustos 2000’de tamamlanmış ve çalışmalar sonucunda 8 ciltten oluşan DOKAP Ana Planı hazırlanmıştır.

İkinci 5 yıllık dönemine giren proje içersinde öngörülen devlet ve özel sektör toplam yatırım miktarı 46 milyar dolardır. Özel sektörü ilgilendiren fizibilitesi yapılmış 16 milyar dolarlık yatırımın planlandığı proje kapsamındaki yatırımlar Türk hükümeti tarafından da onay gören yapıdadır.

Bu nedenle, bu çalışma içerisinde yer alan projelerin uygulanmasında İtalyan sermayesinin bölge güçleri ile bir araya gelerek oluşturacağı çalışmalarda başarılı ve kazançlı sonuçlar vereceği kaçınılmazdır.