Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

25.CACCI Konferansı Daveti

 


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, üyesi bulunduğu ve 27 ülkeyi kapsayan, Asya’da 3 milyondan fazla özel teşebbüsü temsil eden, ulusal ticaret ve sanayi odaları ile ticaret dernekleri ve firmalardan oluşan Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI), ticareti yatırımları ve iş dünyasının bölgedeki rolünü artırarak, bölgesel ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. CACCI tarafından her yıl bir üye ülkede, hem bölgesel hem de global ekonomik konuların, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve iş dünyası liderlerinin bir araya gelerek tartıştıkları yıllık konferanslar düzenlenmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün hitap ederek onurlandıracağı, 25. Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde ve CACCI işbirliğinde, 6-8 Mart 2011de, İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenecektir.

Asya Pasifik bölgesinin önümüzdeki 30 yıla damgasını vuracağı ve enerji ithalatçısı olun bu bölgenin, Rusya, Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ile kuracağı ilişkilerin, dünya ekonomisi için belirleyici olması kaçınılmazdır.

Bu bakımdan, 21. Yüzyılın bir “Pasifik Yüzyılı” olması beklenmektedir. Bir tarafta Japonya ve Kore gibi inovasyon ve teknoloji devleri, bir taraftan Pakistan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi yükselen pazarları kapsayan ve her türlü ürünün farklı kalite ve ölçeklerde üretildiği bu bölge, 3 milyarın üzerinde tüketicisi ile büyük Pazar niteliği taşımaktadır. Asya Pasifik ülkeleri önemli miktarda yatırımları çekmesinin yanı sıra, yatırım ihraç eden ülkeleri de içerisinde bulundurmaktadır. Hızla gelişen CACCI ülkelerine, 2009 yılında yapılan doğrudan yabancı yatırım akışı 348 milyar dolara, bölgenin sadece ithallatı ise 4 trilyon dolara ulaşmaktadır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince, Asya Pasifik ülkeleri ile mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve ihracat ve yatırım perspektifi ile gelecekte kurulabilecek potansiyel ortaklıklara temel teşkil edebilecek işbirliği platformları oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu amaçla, CACCI işbirliğinde bu yıl 25incisi düzenlenecek olan Konferans, Türk iş dünyasının, bölgedeki ekonomik potansiyeli ve gelecek hakkında beklentileri, ilgili iş dünyası liderlerinden öğrenmelerini sağlayacak, ayrıca, katılımcılara bölgenin iş dünyası liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı yaratarak, yeni iş partnerleri ile  stratejik ortaklar kurabilecekleri bir ortam sunacaktır.

“Asya İş Dünyası:Dünya Ekonomik Dengesi Kayarken Önceliklerin Yeniden Belirlenmesi” temalı bu yılki Konferansın oturumlarında, bölgenin önceliklerinin yeniden belirlenmesi, kaynakların azami kullanımı, sınır ötesi bölgesel alt yapının geliştirilmesi, bölgesel işbirliğini destekleyici politikaların değerlendirilmesi, bölgedeki ekonomik büyümenin maksimum ve sürdürülebilir seviyelere getirilmesi için ileri teknolojilerden ve yenilikçilik yaklaşımlardan nasıl yararlanılacağı gibi konular, liderler, uzmanlar ve iş dünyası temsilcileri tarafından ele alınacaktır.

Konferansa yurt içinden katılım ücreti, kayıt işlemi 14 Şubat 2011 tarihine kadar yaptırıldığı takdirde 75,- Euro’dur. Konferans bilgileri ve katılım formları, Türkiye Odalar ve Borsalar web sitesi ile www.cacci25istanbul.orgadresinden de temin edilebilir.