Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri

 


Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 59 yıldır ülkemizde üretici ve tüketici arasında köprü görevi üstlenmiş bulunan ve Türk Sanayisinin dünya ile rekabet edebilmesinde anahtar rol oynayan milli standardizasyon ve uygunluk değerlendirme kuruluşudur.

 

Ülkelerin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, ülkeler ve bölgeler arasında ticarette teknik engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, toplumların yaşam kalitesinin seviyesini yükseltmek ve standardizasyon konusunda tüm paydaşların farkındalığını artırmak amacıyla, 25-26 Kasım 2013 tarihlerinde, İstanbul'da TSE'nin ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde "Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri"nin tüm boyutlanyla işleneceği bir sempozyum düzenlenecektir.

 

Sempozyumda tartışılması düşünülen konu başlıkları ve sempozyumla ilgili diğer detaylar (başvuru bilgileri vb.) http://sempozyum2013.tse.org.tr web adresinde bulunmaktadır.