Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UNİKOP Patent Fuarı

 


SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: Konya Ticaret Odası’nın 27.03.2017 tarihli yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, Konya Ticaret Odası, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Teknokent, Selçuk TTO ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen “UNİKOP PATENT FUARI” 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmiş olup söz konusu etkinliğine www.unikoppatentfuari.com web sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

UNİKOP Patent Fuarı’nın Amacı;

  • Fikri ve Sınai Mülkiyet farkındalığını artırarak özel sektör kuruluşlarını ve üniversite bünyesindeki akademisyen ve öğrencileri bilinçlendirmeyi desteklemek,
  • Patent müracaatı yapmış fikirler ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişine imkan tanımak, teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarını sağlamak,
  • Akademisyenlerin, gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki araştırmacıların patent müracaatına konu fikirlerinin sergilenmesi ve bu patent müracaatlarının ticarileşebilmesi amacıyla üretim ve hizmet sektörü temsilcilerine sunmalarını sağlamak, yeni ortaklıkların başlatılmasına destek vermek,
  • İkili görüşmeler yoluyla patentlerin ve patentli fikirlerin ikili iş birliği görüşmeleri ile yatırımcılarla buluşmasını sağlamak,
  • Ürün veya teknoloji geliştirme konusunda birbirini tamamlayıcı veya destekleyici nitelikte ürün veya hizmet sağlayıcısı konumundaki kişi veya kuruluşların ürün/hizmet/faaliyetlerini birbirlerine tanıtmak, Ar-Ge amaçlı kümelenmeler ve iş birlikleri oluşturulmasına destek vermektir.

UNİKOP Patent Fuarı, TÜYAP Fuar Merkezi’nde 27-30 Nisan tarihleri arasında Konya Endüstri Zirvesi (KONELEX 2017, KONMAK 2017, İSKON 2017 ve KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI) ile eş zamanlı olarak düzenlenecektir. Toplam ziyaretçi sayısının 70.000 dolaylarında olması beklenen fuarda UNİKOP Patent Fuarı’nda sergilenen patentlere yoğun talep olması beklenmektedir.

 

Etkinliğe patent müracaatında bulunmuş olan firmaların ve diğer buluş sahiplerinin başvurması beklenmektedir. Etkinlikte teknolojik ve finansal iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik olarak üniversite, araştırma merkezleri ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve olası iş birliklerinin kurulması öngörülmektedir.

 

“UNİKOP Patent Fuarı” na patenti olan ya da patent başvurusu bulunan buluş sahipleri

 

“ www.unikoppatentfuari.com ” internet sayfası üzerinden 20.03.2017 ve 17.04.2017 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.

 

Bilgilerinize sunarız.