Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

InoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hk.

 


SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 10.01.2018 tarihli ve 53654767-TİM.00.GSK.2018/1008-01027 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, 69 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir.

 

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmiştir.

 

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca 2018 yılı Nisan ayında başlaması planlanan dördüncü dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve “inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımları mümkün olacaktır.

 

Söz konusu program katılım koşullan ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detayları ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Bilgilerinize sunarız.