Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KOBİlere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

 


SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 16.04.2019 tarihli ve 34221550-622.01-4214 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Bakanlar Kurulu’nun 04.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını içeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı ile oluşturulan Devlet Destekli bir sistem olduğu belirtilmiştir.

 

Kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan ve risk değerlendirme kriterlerini sağlayan Mikro ve Küçük Ölçekli firmalar, ticari alacak sigortasından faydalanabilmektedir. Söz konusu sigorta, KOBİ’lerimizin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçlamaktadır.

 

Bu kapsamda Halk Sigorta A.Ş. 19.04.2018 tarihinde KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

 

TOBB Başkanımızın takibi sonucunda hayata geçen ticari alacak sigortası ile KOBİ’lerimizin öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi ve böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarının sağlanması amaçlanmıştır.

 

Söz konusu ticari alacak sigortası sistemi ile ilgili olarak detaylı bilgiye http://alacaksigortasi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız.