Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hesap İnceleme Komisyonu


Meclis üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.

Görevi;

Oda Meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık muvazeneyi, kesin hesabı, bütçenin bir faslından diğer faslına aktarma tekliflerini tetkik etmek, kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini incelemek ve Oda Meclis Başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik etmektir. Komisyon, kendisine sunulan tasarı ve hesapları meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.


Genel sekreter veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür. Komisyon Üyeleri


*Veysel Sezai BAK-Komisyon Başkanı
*Sadık ATMACA-Komisyon Başkan Yrd.
*Kadem ÇAKIROĞLU-Komisyon Üyesi
*İbrahim YILMAZ-Komisyon Üyesi
*Halil YAROĞLU-Komisyon Üyesi

facebook Finans