Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kalite ve Şikâyetleri Ele Alma Politikamız


MİSYON

 • Stratejik plan ve Kalite hedeflerimizi gerçekleştirerek, sürekli iyileşen, sürekli öğrenen ve sürekli gelişen bir organizasyon yapısına sahip olmak,
 • İlimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesini yükseltmek,
 • Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Çevre bilinci sorumluluğunu taşımak ve çevresel gelişmeleri desteklemek,
 • Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek,
 • Üyelerimizin beklenti ve menfaatlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde en üst düzeyde karşılamak,  rekabet güçlerini ulusal ve uluslar arası ortamda artırmak.

VİZYON

 • İlimizin küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştiği bir merkez olması için çalışmalar yapmaktır.
 • İlimizdeki, firmaların ticari hacminin her yıl enflasyon değerinin üzerinde büyümesi için çalışma yapmak
 • Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözümü bilinciyle, iş dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri saptamak ve kaldırılması için faaliyetlerde bulunmak,
 • Trabzon ve bölgenin kalkınmasının sağlanması amacıyla, kamu ve özel her türlü mesleki, bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak,    
 • Hizmetlerimizi ulusal ve uluslar arası standartların üzerine taşıyarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak,  
 • İlimizi fuarlar, konferanslar, toplantılar ve bunlara bağlı turizm merkezi haline getirmek,
 • İlimizin bölgenin sağlık merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak, 
 • İlimizin bölgemizin eğitim merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak,
 • İlimiz ekonomisine en önemli katkıyı veren tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak için çalışma yapmak,
 • İlimizdeki spor tesislerinin aktif hale getirilmesi konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak,
 • İlimizde ihracat yapan firma sayısına her yıl düzenli olarak arttırılması için çalışma yapmak,
 • Ülkemizin saygın dünya devletleri arasına girerek, uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunmak,
 •  Komşu ülkeler başta olmak üzere mevcut dış ticaret ilişkilerinin artırılması ve üyelerimizin dış ticaretinin gelişmesini sağlamak,

 

Kalite Politikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalite politikamız; kalite yönetim sistemi şartları çerçevesinde, 5174 sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatların vermiş olduğu görevleri,

 

 • Teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak,
 • Bütün organlarımız ve çalışanlarımızın, kalite yönetim sistemine bağlılığıyla,
 • Daimi müşteri memnuniyeti hedefi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir üst yönetim anlayışla,
 • Doğru, tarafsız, güler yüzlü, çağdaş, müşteri memnuniyeti odaklı, en kısa sürede ve en kaliteli hizmetleri sunmaktır.

 

Üye Memnuniyet Taahhüdü ve Üye Memnuniyeti ve Şikâyetleri Ele Alma Politikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası; 5174 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikler kapsamında, üyeler tarafından iletilen şikâyetleri, zamanında ve etkin bir şekilde ele alacağını, şikâyetlerin çözümünde; Yönetim Kurulu başta olmak üzere, tüm oda organlarının ve personelin şikâyetlerin çözümü konusunda aktif görev alacağını, Şikâyetlerin Oda’ya iletilmesinden çözümüne kadar her türlü kaynağı sağlayacağını, sürekli iyileştirme kapsamında iletilen şikâyetler çerçevesinde gerek üyeler, gerekse personel tarafından yapılan öneriler sonucunda;  müşteri memnuniyeti prosesi başta olmak üzere, tüm hizmet ve proseslerin iyileştirilmesi için etkin çalışma disiplini oluşturacağını taahhüt etmektedir.

Üye Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma Politikası; Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 5174 Sayılı Kanun ve buna bağlı tüm yönetmenlikler kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili olarak tüm personeliyle, üyelerden gelen şikayetleri, imkanlar dahilinde, en kısa sürede çözmek için gerektiği hallerde her türlü yatırımı yapar.

facebook Finans