Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kalite ve Şikâyetleri Ele Alma Politikamız


Kalite Politikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalite politikamız; kalite yönetim sistemi şartları çerçevesinde, 5174 sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatların vermiş olduğu görevleri,

 • Teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak,
 • Bütün organlarımız ve çalışanlarımızın, kalite yönetim sistemine bağlılığıyla,
 • Daimi müşteri memnuniyeti hedefi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir üst yönetim anlayışla,
 • Doğru, tarafsız, güler yüzlü, çağdaş, müşteri memnuniyeti odaklı, en kısa sürede ve en kaliteli hizmetleri sunmaktır.

 

Misyonumuz:

 • Stratejik plan ve Kalite hedeflerimizi gerçekleştirerek, sürekli iyileşen, sürekli öğrenen ve sürekli gelişen bir organizasyon yapısına sahip olmak,
 • Üyelerimizin yapısal sorunlarını çözmek amacıyla, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik verimli ve kaliteli hizmetler üretmek,
 • Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması için üzerine düşeni sosyal sorumluluk bilinciyle yerine getirmek,
 • Mevzuat ile verilmiş görevleri üye memnuniyeti prensipleri çerçevesinde, eksiksiz biçimde gerçekleştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

 • Üyelerine en kaliteli hizmeti sunabilecek güçlü bir kurumsal kapasiteye ulaşmış,
 • Yönetim süreçlerinde çağdaş yaklaşımları benimseyen ve en gelişmiş bilişim teknolojilerini kullanan,
 • Sorunları doğru biçimde tespit eden ve etkin çözümler üreten,
 • Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesinde üstleneceği kritik rollerle, karar alıcıların bilgisine önem verdiği ve tüm süreçlere dahil ettiği
 • Değer yaratan lider bir kuruluş olmak.

 

 

 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 

 • Yüksek ticari ve mesleki ahlak,
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik,
 • Sürekli gelişim,
 • Tarafsız, doğru, hızlı hizmet,
 • Saygınlık ve güvenilirlik,
 • Çağdaşlık,
 • İşbirliğine dayalı toplumsal gelişim,
 • Bilgi ve değer üretmek,
 • Oda hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılması,
 • Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin sağlanması,
 • Girişimciliği teşvik etmek,
 • Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının açık tutulması,

 

 

Üye Memnuniyet Taahhüdü ve Üye Memnuniyeti ve Şikâyetleri Ele Alma Politikası 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası; 5174 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikler kapsamında, üyeler tarafından iletilen şikâyetleri, zamanında ve etkin bir şekilde ele alacağını, şikâyetlerin çözümünde; Yönetim Kurulu başta olmak üzere, tüm oda organlarının ve personelin şikâyetlerin çözümü konusunda aktif görev alacağını, Şikâyetlerin Oda’ya iletilmesinden çözümüne kadar her türlü kaynağı sağlayacağını, sürekli iyileştirme kapsamında iletilen şikâyetler çerçevesinde gerek üyeler, gerekse personel tarafından yapılan öneriler sonucunda;  müşteri memnuniyeti prosesi başta olmak üzere, tüm hizmet ve proseslerin iyileştirilmesi için etkin çalışma disiplini oluşturacağını taahhüt etmektedir.

Üye Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma Politikası; Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 5174 Sayılı Kanun ve buna bağlı tüm yönetmenlikler kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili olarak tüm personeliyle, üyelerden gelen şikayetleri, imkanlar dahilinde, en kısa sürede çözmek için gerektiği hallerde her türlü yatırımı yapar.

facebook Finans