Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

facebook Finans

ODAMIZIN MİSYONU, VİZYONU VE KALİTE POLİTİKASI


 

MİSYON

 

 • Kalite hedeflerimizi gerçekleştirerek, sürekli iyileşen, sürekli öğrenen ve sürekli gelişen bir organizasyon yapısına sahip olmak,
 • İlimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesini yükseltmek,
 • Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Çevre bilinci sorumluluğunu taşımak ve çevresel gelişmeleri desteklemek,
 • Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek,
 • Üyelerimizin beklenti ve menfaatlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde en üst düzeyde karşılamak,  rekabet güçlerini ulusal ve uluslar arası ortamda artırmak,

VİZYON

 

 • Ülkemizin saygın dünya devletleri arasına girerek, uluslar arası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunmak,
 • Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözümü bilinciyle, iş dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri saptamak ve kaldırılması için faaliyetlerde bulunmak,
 • Trabzon ve bölgenin kalkınmasının sağlanması amacıyla, kamu ve özel her türlü mesleki, bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak,    
 • Hizmetlerimizi ulusal ve uluslar arası standartların üzerine taşıyarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak,  
 • Komşu ülkeler başta olmak üzere mevcut dış ticaret ilişkilerinin artırılması ve üyelerimizin dış ticaretinin gelişmesini sağlamak,
 • İlimizi fuarlar, konferanslar, toplantılar ve bunlara bağlı turizm merkezi haline getirmek,
 • İlimizin bölgenin sağlık merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak, 
 • İlimizin bölgemizin eğitim merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak,
 • İlimizin küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştiği bir merkez olması için çalışmalar yapmaktır.

Kalite Politikası


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalite politikamız; kalite yönetim sistemi şartları çerçevesinde, 5174 sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatların vermiş olduğu görevleri,

 

 • Teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak,
 • Bütün organlarımız ve çalışanlarımızın, kalite yönetim sistemine bağlılığıyla,
 • Daimi müşteri memnuniyeti hedefi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir üst yönetim anlayışla,
 • Doğru, tarafsız, güler yüzlü, çağdaş, müşteri memnuniyeti odaklı, en kısa sürede ve en kaliteli hizmetleri sunmaktır.


facebook Finans