Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Faaliyetler


DOKAP

DOKAP, “Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Planı”nın kısaltılmış halidir. Daha önce kısa adı KAP olan Kuzey Anadolu Projesi, sonunda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin karakteristik özellikleri de göz önünde bulundurularak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından önerilen Doğu Karadeniz Kalkınma Projesine dönüştürülmüştür.
Bölgeler arası dengenin sağlanması amacı, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında belirlenmiş 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında da aynen tekrarlanmıştır.
Bu çerçevede, Mart 1999 ortasında Japonya’da başlatılan çalışmalar Ağustos 2000’de tamamlanmış ve çalışmalar sonucunda 8 ciltten oluşan DOKAP Ana Planı hazırlanmıştır.

BAŞBAKAN TTSO’DA

07 Ocak 2005 tarihinde TTSO’yu ziyaret eden Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile bir araya gelerek, Trabzon’un sorunlarını dinledi. Toplantı sonunda Başbakan’a Trabzon’un sorunları hakkında bir rapor sunuldu.

TRABZON TEŞVİK KAPSAMINDA

Teşvik kriterinin sosyo ekonomik kriterlere göre yeniden değerlendirilmesi ile birlikte, bölge İlleri Rize ve Artvin ile birlikte Trabzon’da Teşvik kapsamına alınmıştır.

TRABZON’UN TEŞVİK KAPSAMINA ALINMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Trabzon’un teşvik kapsamına alınması konusunda, Başbakan, ilgili bakanlıklar ve Trabzon kökenli 47 milletvekili nezdinde girişimlerde bulunuldu.
Sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla başlatılan imza kampanyası bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Kampanya sonucunda 50 bin imza toplanarak Başbakan’a sunulmak üzere AK Parti İl Başkanlığı’na teslim edildi.

TEŞVİK’İN SON BİR YIL İÇİNDE TRABZON’A GETİRİLERİ

SSK Bölge Müdürlüğü’nden alınan son rakamlarda, teşvikten sonra Trabzon’da istihdam da ve açılan iş yeri sayısında azımsanmayacak ölçüde artış olduğu ifade edilmektedir.
Buna göre;
-Yasadan Yaralanan iş yeri sayısı 122,
-Teşvikten sonra açılan işyeri sayısı 12,
-OSB’deki işletme sayısı 28,
-OSB dışındaki yerlerde ki işletme sayısı 94,
-2004 yılının 11. ayına göre (Yasa çıkmadan önce) işçi sayısı 2560,
-2005 yılı 10. ayına göre mevcut durum 5872,
-Artan sigortalı işci sayısı 3312’dir.
Yatırımcıları özellikle yabancı yatırımları Bölgemize ve ilimize çekmek için ayrıca Odamızın çalışmalarımız devam ediyor.

TRABZON EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ-MEVCUT SORUNLARININ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TESPİTİ

6 Şubat 2002 tarihinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın organize ettiği, Valimiz Adil YAZAR başkanlığında yapılan “Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi ve Çözüm Önerilerinin Tespiti” konulu toplantıya Trabzon’daki Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin İl Başkanları katıldılar. Trabzon’un acil çözüm gerektiren sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda oluşturulan Çalışma Komisyonu’nun hazırladığı “Strateji Planı”, 3 Nisan 2002 tarihinde yapılan toplantı ile basına ve kamuoyuna sunuldu.
Yine toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde; TTSO öncülüğünde oluşturulan bir heyet, hazırlanan raporlarla 27-29 Haziran 2002 tarihleri arasında Ankara’da bir dizi toplantı ve etkinlikler yaparak ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulundular.
Trabzon kamuoyunda büyük ilgi gören ve Trabzon Basınınca “Söylemden Eyleme” diye adlandırılan bu girişim, Trabzon tarihine örnek olarak geçecek bir dayanışmanın ve işbirliğinin simgesi olmuştur. Trabzon’un sorunları ilk kez böylesine etkin bir boyutta ele alınmış ve geleceğe yönelik ciddi adımlar atılmıştır.
Strateji Planında; Trabzon’un Metropol Haline Gelmesi, Ulaşım, Kentsel Sorunlar, Ticaret-Sanayi ve Tarım, Liman, Tekel Binası, DTM’nin Faaliyete Geçirilmesi ve Doğalgaz ana başlıkları altında toplanan konular, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası personelinin çalışmaları ile bir kitap haline getirilerek bastırılmış ve ilgili yerlere dağıtılmıştır.
Toplantı 2003, 2004 ve 2005 yıllarında yinelenmiş ve konular yeniden değerlendirilmiştir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Bilindiği gibi Odamız, başta BDT piyasaları olmak üzere uluslararası piyasalara yönelik imalat sanayi açısından, organize sanayi bölgeleri için yoğun bir çaba harcamıştır. Gelinen noktada Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında Vakfıkebir ve Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgeleri için de çalışma başlatmıştır. TTSO bütün organize sanayi bölgelerinin kurucu üyesi ve ortağıdır.
Bu organize sanayi bölgelerini, devlet desteği yanında ortak girişimlerle nasıl daha hızlandırılacağı konusunda ilgili bütün kesimlerle çalışma yapılmaktadır. Acil destek kapsamı ve diğer teşviklerle bu bölgelerin kısa sürede çalışır hale gelmesi, hedef piyasalarda etkili tanıtım çalışmaları ve bağlantılar yapılması ile Trabzon ekonomisinin yapısı değişecektir. Mevcut organize sanayi bölgesindeki işletme ve firmalarımızın sorunlarının çözümü içinde buradaki üyelerimizle çalışmalarımız sürdürülmektedir.

TRABZON ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Trabzon Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve görevleri hakkındaki 3142 sayılı kanunun 2-D maddesince ve bu kanuna bağlı Organize Sanayi Bölgeleri Kurma Fonu Yönetmeliği esaslarına göre 23/07/1976 tarih ve 7/ 12707 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı oluşturularak 13/10/1985 tarihinde göreve başlamıştır.
Trabzon Organize Sanayi Bölgesi bu güne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, Bölge alanı olan 983.420 m2’lik sahanın tamamı kamulaştırılmıştır. Bölgenin onaylı imar planına göre 25 adet yapı adasında en küçüğü 4.410 m2, en büyüğü 17.870 m2 alanlarda olmak üzere 109 sanayi parseli mevcuttur. Bunların yanında sosyal tesisler, arıtma tesisleriyle yeşil alanları içeren üniteler yer almaktadır.
2000 yılının Haziran ayında Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin sosyal tesislerinin açılışı yapılmıştır. Trabzon Organize Sanayi Bölgesindeki firmaları tanıtan Rehber hazırlanmış ve dağıtımı yapılmış, Bölgenin teşhir salonu ve idari binasının yapımına başlanmıştır.
Trabzon’da Arsin’de kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde bu güne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, Bölge alanı olan 983.420 m2’lik sahanın tamamı kamulaştırılmıştır. Altyapı harcamalarının gelişmesine paralel olarak Bölge, arsa tahsisine açılmış olup, bu güne kadar 76 firmaya yer tahsis edilmiştir. Söz konusu 78 adet firmadan 57 adedi tamamen üretime geçmiştir. Diğer 10 adet tesis üretim aşamasında , 2 tesis proje aşamasında ve 9 tesisin üretimi durmuştur. 

VAKFIKEBİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bölgenin yer seçimi 01.11.1999 tarihinde onaylanmıştır. Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü % 40 oranda hisseye sahip Trabzon İl Özel İdaresi, % 30 hisseye sahip Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve % 30 hisseye sahip Vakfıkebir Belediyesi’nin iştirakleri ile oluşmuştur.
Bölge Vakfıkebir’in 4,5 km. güneyinde Yaylacık Mevkiinde 830 dönüm arazi üzerine kurulmuş olup, arazinin 302 dönümü hazineye aittir. İmar planına esas olmak üzere yerleşim amaçlı jeolojik ve jeoteknik etütler DSİ ve MTA Trabzon Bölge Müdürlüklerince ortaklaşa yapılmış ve Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne onaylatılmıştır. Vakfıkebir Belediyesince Bölgenin harita çalışmaları yapılmaktadır, ayrıca altyapı projelerinin ihalesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çalışmalar yürütülmektedir.
Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesinde kamulaştırma çalışmalarına başlanabilmesi için gerekli olan kadastro çalışmaları Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğüne yaptırılarak tamamlanmıştır. Bölgeye ait tapular hazırlanarak sahiplerine verilmiştir. Bölgede 408 dönüm alan kamulaştırılmıştır. Hazineye ait yerlerin devri için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
Bölgeyi Devlet Karayoluna bağlamak için gerekli olan 4,5 km.’lik standart karayoluna ait proje ve etütler Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapılmıştır.

BEŞİKDÜZÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bölgenin yer seçimi 05.10.2000 tarihinde 20 kurumun temsilcilerinin katılımı ile yapılmıştır. Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesinin teşekkülü % 40 hisseye sahip Trabzon İl Özel İdaresi, % 30 hisseye sahip Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve % 30 hisseye sahip Beşikdüzü Belediyesi’nin iştirakleri ile oluşmuştur.
Organize Sanayi Bölgesi’ne ait imar planına esas olmak üzere yerleşim amaçlı jeolojik ve jeoteknik etütler DSİ ve MTA Bölge Müdürlüklerince ortaklaşa olarak yapılmış ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır. Bölgeyi Devlet Karayoluna bağlamak için gerekli olan standart karayoluna ait proje ve etütler tamamlanmış, yol yapım çalışmaları devam etmektedir.

Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesinde arazi tahsisine başlanmıştır.

 DOĞAL GAZ

Botaş’ın, Doğu Karadeniz Bölgesi’ni doğuda Gürcistan’a, batıda Samsun’a, güneyde ise Erzincan’a bağlayacak boru hatları ile her üç güzergahtan doğal gaz almaya yönelik bir plan öngörmektedir.
Böylece Trabzon, ilk doğal gaz boru hattı bağlantısını Erzincan-Bayburt hattı üzerinden sağlayacaktır. İlimizde konut kullanımında 30 milyon m3, sanayi kesiminde 48 milyon m3 kullanım potansiyeli tespit edilmiştir.
Doğalgaz şehir içi dağıtım şebekesi için ihalenin altıncı ayda yapılması ve ihaleyi alan firmanın altyapı çalışmaları için 12. ayda çalışmalara başlaması beklenmektedir.
Şehir içi dağıtım lisans ihalesi için Trabzon ve Rize konsorsiyumu ile kurulan TR Doğalgaz A.Ş. adlı şirkete TTSO’da ortak olmuştur.

DÜNYA TİCARET MERKEZİ (DTM)

Karadeniz Havzası, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinin odağında yer alan Trabzon’un bu konumu Dünya Ticaret Merkezi’nin kurulmasına etken olmuştur. Türkiye’nin sınır komşusu olduğu ülkelere çok seçenekli en kısa, hızlı, kolay ve güvenli kara, hava ve deniz ulaşım imkanları sağlayan şehir Trabzon’dur ve bugün bu avantajlı konumu bölge ülkelerinin kullanımına sunulmuştur.
Dünyada 262., Türkiye’de 2. kuruluş sırasına sahip olan Trabzon Dünya Ticaret Merkezi; Avrasya coğrafyasında uluslararası ticarete ivme kazandırma misyonunu da taşımaktadır. Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu’nun yükselen piyasalarına ulaşım noktası olan “Dünya Ticaret Merkezi”, 2003 yılının Mayıs ayından itibaren Trabzon’da hizmet vermeye başlamıştır.
Ülkemizde fuarcılık sektörüne yeni bir soluk getiren ve sektörün gelişmesine öncülük eden “Trabzon Dünya Ticaret Merkezi”, firmaların dünya pazarlarına açılacakları ticari platformu yaratarak, katılımcıları profesyonel ziyaretçilerle buluşturmak ve ticari verim yaratmak hedefi çerçevesinde hizmetini yerine getirmektedir.
Trabzon’un fuar kentleri arasında yerini alması ve Merkezin global pazarların odağı olması için çalışan “Trabzon Dünya Ticaret Merkezi”, uzman teknik kadrosuyla dünya standartlarında bir hizmet anlayışı sunmaktadır. “Trabzon Dünya Ticaret Merkezi”nin 4000 m2’lik fuar ve sergi salonunda, 650 m2’lik fuaye alanında ve 150 kişilik konferans salonunda; üretici sektörler iç ve dış pazarlara yön verenlerle buluşma imkanına sahip olmakta, kompleks; beklentileri karşılayan iç mekan tasarımı, donanım ve teknik altyapısı ile fuarlardan, kongrelere, konserlerden, ürün lansmanlarına, tüm organizatör firmalara projelerinin gerçekleşeceği olanakları sağlamaktadır.
Accotel Yapım Yatırım Ve İşletim A.Ş. tarafından yapılacak olan otel ve müştemilatı ( 8 katlı ,209 odalı, 415 yatak kapasiteli, ilerdeki ilaveler göz önüne alınarak statik yapılanmasının 11 kata göre hazırlanmış , 13.500 m2 kapalı alana sahip, açık ve kapalı yüzme havuza sahip 1000 m2 çok amaçlı bölünebilir toplantı salonu ve yemek salonu ) inşaatı sözleşmesi imzalanmıştır.Yapımına 2006 yılı Nisan ayında başlanacak olan proje 2007 yılında bitirilecektir.
Yine; Albayraklar, AKKA İnşaat, Çakır Yapı, Cevahir İnşaat, Emsaş İnşaat konsorsiyumu ile kurulan Sümela İnşaat Turizm İşletmecilik Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılacak olan; alışveriş merkezi - mağazalar – ofis alanları – sinema salonları – otoparklar - akaryakıt istasyonu projelerinin 3 ay içinde temel atılması bekleniyor.

TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞEN FUARLAR


1-“1. Uluslararası Karadeniz Ticaret Sanayi ve Ortak Girişimler Fuarı-29 MAYIS-01 HAZİRAN 2003


2- İpekyolu 9. Ticaret Fuarı-10-14 ARALIK 2003


3- Karadeniz Yapı Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı-26-30 MAYIS 2004


4-Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarı-07-13 HAZİRAN 2004


5- Mobilya Fuarı-23-27 HAZİRAN 2004


6- Gıda ve Temizlik Ürünleri Fuarı-22-26 EYLÜL 2004


7-Karadeniz Kültür ve Ticaret Etkinliği-29 EYLÜL-02 EKİM 2004


8- Bilişim 2004- 01-05 ARALIK 2004


9-Karadeniz Kültür ve Sanat Fuarı-09-24 NİSAN 2005


10-YAPITECH 2005-25-29 MAYIS 2005


11-OTOSHOW 2005-06-12 HAZİRAN 2005


12-Gıda ve Temizlik Fuarı-22-25 EYLÜL 2005


 TURİZM

Başta dağ ve yayla turizmi olmak üzere turizm sektörü bölgenin ekonomik kurtuluşunun en önemli unsurlarından biridir. Ancak ne yazık ki işler bugüne kadar el yordamıyla yürümektedir. Dağ ve yayla turizminin gelişmesine yönelik olarak sektörün beklentileri belirlenerek ve ilgili kesimlerle ilişkiye girilerek bu sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çalışılmaktadır.
Avrupalı turisti bölgeye çekmek için doğu turları ile Kafkasya ülkelerine yönelik gezilere ağırlık verilmelidir. Bu konuda çevre ülkelerle gerekli bağlantıların kurulması ve işbirliğinin oluşturulması için başlatılan çalışmalar sürdürülecektir. Trabzon, Sochi ve Batum şehirleri arasında müşterek işbirliği çerçevesinde düzenlenecek turlar bölge turizmine renk katacaktır.

“Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi-Mevcut Sorunlarının ve Çözüm Önerilerinin Tespiti”
toplantısı kapsamında, 27-29 Mayıs 2002 tarihleri arasında Ankara’daki ilgili Bakanlıklara sunulan dosyalarda; “Yaylaların Korunması ve Yayla Mevzuatı” “Turizm Bakanlığı Fonlarından yararlanılması” konuları Turizm Bakanlığı’na iletilmiştir.

KONFERANS TURİZMİ

Bölgemiz ve ilimize artan stratejik önemi dolayısıyla büyük bir ilgi vardır. Trabzon’da gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde konferansların daha arttırılması, Trabzon’un bir konferans turizmi kenti haline dönüşmesi için çalışmalar yapılacak, ilgili kurum ve kesimlerle işbirliği geliştirilecektir. Hem turizmden, hem de bu potansiyelden yaralanmak için sosyal açıdan da eğitim çalışmaları yapmak gerekecektir. TTSO’nun çok amaçlı konferans salonu bu amaçlar için kullanıma hazırdır. TTSO bu konuda öncülük görevini yerine getirecektir.
Konuyla ilgili Odamızca yapılan çalışmalar kapsamında, Trabzon’u Konferans turizmine uygun kriterlerde tanıtacak bir broşür kitap hazırlanmış ve kitap geniş bir dağıtım programı ile yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kişilere gönderilmiştir.

 FUARLAR


Tanıtımın en önemli unsurlarından biri olan fuarların arttırılması, çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu görevi DTM görecek olmakla birlikte, Trabzon’a mevcut yerden daha geniş, daha kullanışlı bir fuar alanı kurulması için yapılan çalışmalar hız kazanmıştır.
Uluslararası fuarlar gezilerek buradaki gelişme ve deneyim Trabzon’a aktarılmaya devam edilecektir.

TTSO’NUN 2000-2003 YILLARINDA KATILDIĞI FUARLAR


 İzmir Uluslararası Fuarı, (27-31 Ağustos 2000)

 Ukrayna Kiev Fuarı (13-16 Eylül 2000)

 İpekyolu 2000 Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı (30 Eylül-08 Ekim 2000)

 Expo 2000 Hannover, (15-18 Ekim 2000)

 Rus İhraç Ürünleri Fuarı (Kasım 2000)

 Batum 2001 (26-30 Mayıs 2001)

 Elazığ 2001 Sanayi ve Ticaret Fuarı, (02-10 Haziran 2001)

 Sivas 2001 Sanayi ve Ticaret Fuarı, (24 Ağustos-02 Eylül 2001)

 İpekyolu 2001 Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı (29 Eylül-07 Ekim 2001)

 Karadeniz Eğitim Fuarı (06-12 Mayıs 2002)

 Büyük Samsun Fuarı (18-26 Mayıs 2002)

 Erzurum 4. Uluslararası Sanayi ve Ticaret Fuarı (20 Haziran-01 Temmuz 2002)

 KATİF’2002 Ordu Fuarı (22-28 Haziran 2002)

 Giresun Ticaret ve Sanayi Fuarı (13-19 Temmuz 2002)

 SOCHİ Türk İhraç Ürünleri Fuarı (15-18 Ağustos 2002)

 Yapı Karadeniz, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı (05-08 Eylül 2002)

 İpekyolu 2002 - 8. Uluslararası Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı (28 Eylül-06
Ekim 2002)


 Aydın Ticaret ve Sanayi Fuarı (18-24 Ekim 2002)

 6. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Fuarı GİTSOF (12-19 Temmuz 2003)

 EMIT Turizm Fuarı (20-26 Şubat 2004)

 7. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Fuarı GİTSOF (17-23 Temmuz 2004)

 3. Aydın Ticaret ve Sanayi Fuarı (14-19 Ekim 2003)

 İpekyolu 2003-9. Uluslararası İhracat Fuarı (10-14 Aralık 2003)

 “Trabzon Tüccar ve İmalatçıları İndirim Günleri” (17-28 Aralık 2003)

 “Trabzon Tüccar ve İmalatçıları İndirim Günleri” (30 Nisan-10 Mayıs 2004)

 Karadeniz Kültür ve Ticaret Etkinliği (29 Eylül-02 Ekim 2004)

 Aydın Ticaret ve Sanayi Fuarı (04-10 Ekim 2004)

 Bilişim 2004 (01-05 Aralık 2004)

 “Trabzon Tüccar ve İmalatçıları İndirim Günleri” (17-27 Aralık 2004)

  Geleneksel Trabzon Tüccar Ve İmalatçıları İndirim Günleri (17 -27 Haziran 2005 )

TRABZON LİMANI

Trabzon Limanı Doğu Karadeniz’de, iç kesimlerle karayolu bağlantısı sebebiyle en fonksiyonel limanlardan biridir. Limanın tarihi oldukça eskilere gitmekle birlikte, modern bir yapıyla devreye girmesi, 1949’da başlayıp 1954’de biten kısa bir inşaat dönemi ertesinde olmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük limanı olmasından dolayı; 1974 yılından beri “İran Transit Nakliyatı” nın ağır yükünü çeken ve bu görevini 1980-82 yıllarında olağanüstü başarıyla yerine getiren Trabzon Limanı, 1994 yılında özelleştirme kapsamına alınmış ve 4 kere ihaleye çıkarılmasına rağmen özelleştirilememiştir.
2001 yılında Özelleştirmeden sorumlu Devlet Eski Bakanı Yüksel YALOVA tarafından 400 bin dolara Trabzon Özel İdaresine devredilen Trabzon Limanı, Bölge İdare Mahkemesi’nin aldığı iptal kararı doğrultusunda yeniden özelleştirme kapsamına alınmıştır.
Trabzon Limanı 2003 yılı içinde özelleşmiş ve işletmesi Albayraklar Ltd Şti’ne verilmiştir.

 ŞADAN EREN TOBB YÖNETİM KURULUNDA

Mayıs ayında gerçekleşen TOBB seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN, TOBB Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

 CPMR

 26.CPMR Toplantısı- Köstence-ROMANYA-14-15 Nisan 2000

TTSO, Romanya’nın Köstence kentinde yapılan 26. CPMR toplantısına davet edildi. Toplantıda Odamızı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cafer HAZAROĞLU temsil etti.

 27.CPMR Toplantısı- Floransa- İTALYA-11-13 Ekim 2000

Avrupa Çevresel Deniz Bölgeleri Konferansı’nda Türkiye’yi Trabzon temsil etti. TTSO Başkanı Şadan EREN’inde delege olarak katıldığı konferansta Türkiye adına bir bildiri sunan Valimiz Adil YAZAR, Türkiye’nin önemini anlattı ve ülkemizin uluslararası açıdan büyük bir gelecek vaadettiğini söyledi.

 28.CPMR Toplantısı Trabzon- TÜRKİYE -29-30 Mart 2001

Toplantı sonucunda CPMR bünyesinde “Karadeniz Komisyonu” adıyla bir komisyon kurulmasına karar verildi. Trabzon Valisi Adil YAZAR komisyonun birinci başkan yardımcılığına seçildi.

 29. CPMR Toplantısı- Porto- PORTEKİZ- 20-22 EYLÜL 2001

Portekiz’in Porto kentinde yapılan Avrupa Kıyı Bölgeleri Konferansı’nın 29. Genel Kurulunda Türkiye Bölgeleri adına Trabzon CPMR’ın en yüksek karar organı olan politbüro üyeliğine seçildi. Toplantıya Türkiye’yi temsilen Trabzon Valisi Adil YAZAR, TTSO Başkanı Şadan EREN, TTB Başkanı Haydar HİSOĞLU ve KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU katıldı. Daha önce yapılan üyelik başvurusu 29. Genel Kurulda ele alındı. Burada 144 kıyı bölge temsilcisinin oybirliği ile Trabzon Valisi Adil YAZAR, Türkiye kıyı bölgelerini temsil etme hakkını kazandı ve politikbüro üyeliğine kabul edildi.

  CPMR Toplantısı- Köstence- ROMANYA- 07-08 Haziran 2002

Trabzon Valisi Adil YAZAR ve Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN Romanya’nın Köstence kentinde yapılan toplantıya Trabzon’u temsilen katıldılar.

 DIŞ İLİŞKİLER

TTSO olarak , dış ilişkilerde son dönemde önemli adımlar attık. Bu adımların giderek somut sonuçlara yol açmasına yönelik dönem başlamıştır.
Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve İran’la başlatılan yeni sürecin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalara hız verilmiştir. Bu çerçevede:

 GÜRCİSTAN’LA TARİHİ DÖNEMEÇ (14-15 OCAK 2000)

Tiflis’de gerçekleşen Süleyman DEMİREL-Eduard ŞEVARDNADZE zirvesi’ne Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN’de katıldı. Zirvede Trabzon’un geleceği açısından önem taşıyan unsurları içeren görüşmeler yapıldı.

 TRABZON-KKTC HATTI (OCAK 2000)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Derviş EROĞLU, TTSO’yu ziyaret etti ve Trabzonlu işadamlarını Kıbrıs’da yatırım yapmaya çağırdı.

 ACARİSTAN BATUM ZİYARETİ,(22-24 MART 2000)

Meclis Başkanımız Ali Osman ULUSOY ve Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN önderliğindeki TTSO heyeti, Gürcistan’a bağlı Acara Özerk Cumhuriyeti’nde çeşitli temas ve incelemelerde bulundu. Yapılan görüşmelerde yetkililer, ulaşımda yaşanan sorunların çözümü için çaba harcayacaklarını, gümrük ve vergi sorunlarının aşılması konusunda önemli adımlar atacaklarını açıkladılar.

 BATUM HEYETİ TRABZON’DA (MART 2000)

Batum Belediye Başkanı başkanlığında bir heyet Trabzon’a geldi. Yapılan görüşmelerde, yeni yatırım olanaklarını arttırmak için ortak komisyonlar oluşturulmasına karar verildi. Bu arada Trabzon ile Batum’u kardeş kent yapan protokol imzalandı.

 İRAN ZENCAN ZİYARETİ, (06-09 MAYIS 2000 )

Trabzon Valisi Adil YAZAR başkanlığındaki Trabzon Heyeti İran’da çeşitli incelemelerde bulundu. Yapılan görüşmelerde, öncelikle Trabzon Limanı’nın İran dış ticaretinde kullanılması, Trabzon ile Zencan Eyaletleri arasında, ticaret ve yatırım açısından yeni işbirliği alanlarının yaratılmasına karar verildi. Heyetler arasında bir “Mutabakat Zaptı” imzalandı.

  MACARİSTAN ZİGETVAR HEYETİNİN ZİYARETİ, (30 NİSAN-03 MAYIS 2000)

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Zigetvar Ticaret ve Sanayi Odası arasında 1998’de imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi için yeni adımlar atıldı. Macaristan Heyeti ülkelerinde her yıl gerçekleştirilen “Türk Haftası”na Trabzonlu işadamlarını davet ettiler.

 SOCHİ TİCARET ODASI’NIN ZİYARETİ (07 HAZİRAN 2000)

Trabzon’da incelemelerde bulunan Sochi Heyeti teknoloji transferi ve ortak yatırım çağrısında bulundu.

 GİLAN EYALETİ REŞT KENTİ’NDEN GELEN HEYETİN ZİYARETİ (TEMMUZ 2000)

İran İslam Cumhuriyeti Gilan Eyaleti Reşt kentinden gelen Reşt Belediye Başkanı Rahmet HAMİDİ başkanlığındaki heyet Trabzon’la ilişkilerini geliştirmek amacında olduklarını, bunun somut örneğinin iki kent arasında havayolu taşımacılığının başlatılması olabileceğini söyledi. İranlılar Uluslararası İpekyolu 2000 Fuarına davet edildi.

 GÜRCİSTAN’LA ORTAK ÇÖZÜM ARAYIŞI (AĞUSTOS 2000)

Trabzon’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı İsmail CEM ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Irakli MENAGARİŞVİLİ görüşmesi, bölgemizi yakından ilgilendiren gümrükler ve transit taşımacılık ve ulaşımda karşılaşılan sorunların çözümü konusunda somut adımların atılmasını sağladı.

 UKRAYNA KİEV GEZİSİ, (13-16 EYLÜL 2000)

TTSO’nun Kiev gezisinde Türkiye-Ukrayna işadamları zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin Türk tarafına TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan EREN, Ukrayna tarafına da Endüstri ve Teknoloji Ajansı Genel Müdürü V. G. PİDVİSOTSKİ başkanlık yaptı. TTSO Temsilcileri ile Ukrayna Girişimciler ve Sanayiciler Derneği (ULIE) temsilcileri arasında 15 Eylül 2000 tarihinde Kiev’de bir protokol imzalandı. Protokolde Ukrayna ve Türkiye’nin hem sanayici hem de işadamlarının arasında bir işbirliğinin ve tüketici mallarının üretiminde karşılıklı ve daim bir işbirliği gelişminin zorunluluğunun altı çizildi.

 ÇİN RİZHAO HEYETİ (08 EYLÜL 2000)

On yıla yaklaşan Trabzon’un Rizhao ile kardeşlik dayanışmasının ticarete dönüştürülmesi için Çin Halk Cumhuriyetinden gelen Belediye Başkanı Xıa SHIZENG başkanlığındaki heyet Trabzonlu işadamları ile buluştu. Trabzon’un Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki kardeş şehri Rizhao ile ticaretin başlatılması için ortak şirket kurulma aşamasına gelindi. Trabzon ekmeğinin Çin’de üretilmesi, fındığın Çin pazarına ihraç edilmesi çalışmaları sürerken, Çin el sanatlarının da Trabzon’da satışının yapılması kararlaştırıldı.

 MACARİSTAN GEZİSİ, (02-11 EYLÜL 2000)

Macaristan’ın kuruluşunun 1000’nci yıldönümü kutlamaları dolayısıyla bu ülkeye giden Trabzon heyeti, Macar işadamları ile görüşmelerde bulundu. Ziyarette TTSO’yu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kenan BIYIK temsil etti.

 RUSYA İLE YENİDEN, TÜRK RUS İŞ KONSEYİ PROTOKOLÜ (05 EKİM 2000)

Trabzon’da Rusya Federasyonu ve Gürcistan heyetleri ile gerçekleştirilen zirvede Güney Rusya ile daha etkin işbirliği yapılması kararına varıldı. Rusya Federasyonu’ndan Krasnodar ve Sochi ile Gürcistan’dan Batum bölgelerine ev sahipliği yapan TTSO, sınır ötesi işbirliği ve uluslararası ticaret açısından önemli adımların atılmasına öncülük etti. Toplantı sonunda açıklanan “Sonuç Bildirgesi”nde; bölgedeki ticaret ve sanayi odalarının her iki ülke işadamlarının kaynaşmasında ve ticaretin gelişmesinde köprü görevi üstlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

 HİNDİSTAN’DAN ORTAK İŞ ÖNERİSİ (KASIM 2000)

TTSO’yu ziyaret eden Hindistan Büyükelçisi M.K. BAHADRAKUMAR, Türk işadamları ile Rusya piyasasında ortak iş yapma olanaklarını değerlendirmek gerektiğini dile getirdi. Büyükelçi TTSO ile bilgi alışverişi açısından yakın bir bağ kurulduğunu ifade etti.

 YUNANİSTAN’LA DOSTLUK KÖPRÜSÜ (KASIM 2000)

TTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kenan BIYIK Yunanistan’da görüştüğü Selanik Ticaret Meslek Odası Yöneticileri ile dostluk ve işbirliği mesajlarının dile getirildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki turizm olanaklarının gündeme geldiği toplantıda, Trabzon’u tanıtan dokümanlar dağıtıldı.

 İRAN ZENCAN EYALETİ İLE TTSO ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (16-20 OCAK 2001)

İran ile bölgemiz arasında ekonomik bağların yeniden güçlenmesi amacıyla yapılan girişimler sonuç vermeye başladı. Zencan Bölgesi Vali Yardımcısı Hüseyni HAŞİMİ, Ticaret Müdürü Reza SEYİDİNİK ve ticaret odası üyeleri ile yapılan toplantıda, İran’ın Basra Körfezi üzerinden farklı bir pazar potansiyeline uzanılabileceğine dikkat çekildi.

 GİLAN HEYETİ İLE İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI (28 ŞUBAT 2001)

İran’ın Gilan Bölgesinden Trabzon’a incelemelerde bulunmak üzere gelen ticaret heyeti temsilcileri Trabzon’un ulaşımda ve transit nakliyatta kendilerine büyük avantaj sunduğunu belirttiler. Gilan Bölgesi Sanayi Maden ve Ticaret Odası Başkanı Hadi TİZHOŞ ve beraberindeki heyetle on üç maddeden oluşan bir protokol imzalandı.
 KRASNODAR VE ROSTOV HEYETİ TRABZON’DA (NİSAN 2001)
Krasnodar Bölgesi Yatırım Politikaları Danışmanı Zoordin TUGUZ, Rostv Bölgesi Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Masası Başkanı Yuri KHOLODOV, TTSO’yu ziyaret ederek bölgelerini tanıtan bilgiler verdiler.

 TEBRİZ ZİYARETİ VE TEBRİZ İLE İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI ( 10-13 MAYIS 2001)

İran İslam Cumhuriyeti Doğu Azerbaycan Valisi Yahya Muhammed ZADE’nin daveti üzerine, Trabzon Valisi Adil YAZAR, Meclis Başkanımız Ali Osman ULUSOY, Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN ve beraberindeki heyet Tebriz’e gitti. Doğu Azerbaycan’ın bir kısım sanayi, ticaret merkezlerini gezip müzakerelerde bulunan heyetle 11 maddelik karşılıklı işbirliğini içeren bir protokol metni imzalandı.

 ALMANYA BÜYÜKELÇİSİNİN ZİYARETİ VE TRABZON’DA AÇILACAK ALMANYA FAHRİ KONSOLOSLUĞU İÇİN YAPILAN GÖRÜŞMELER( 14 MAYIS 2001)

Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Rudolf SCHMIDT, TTSO’yu ziyaret etti. Görüşmeler sırasında, Trabzon’da Almanya Fahri Konsolosluğu açılması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

 SOCHİ ZİYARETİ (06-09 HAZİRAN 2001)

Trabzon’dan bir heyet Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin düzenlediği bir gezi ile Rusya Fedarasyonu’nun Sochi kentinde incelemelerde bulundu. Heyette TTSO’yu temsilen Yönetim Kurulu Şadan EREN yer aldı.

 MACARLAR İŞ MERKEZİ ÖNERDİ (HAZİRAN 2001)

Macaristan’daki kardeş kentimiz Zigetvar’dan gelen bir heyet, TTSO’yu ziyaret ederek, Trabzonlu işadamlarına kentlerinde bir iş merkezi kurmaları önerisinde bulundular.

 SUDAN HEYETİ (11 HAZİRAN 2001)

TTSO’yu ziyaret eden Sudan Büyükelçisi İdris MUSTAFA, Türk İşadamlarına Sudan kapısının açık olduğunu belirterek, Trabzon’da incelemelerde bulundu.

  İRAN’LA STRATEJİK ORTAKLIK (22 HAZİRAN 2001)

İran İslam Cumhuriyeti Doğu Azerbaycan Valisi Yahya Muhammed ZADE ve beraberindeki işadamları heyeti “Trabzon-Tebriz İşadamları Tanışma Toplantısı” için Trabzon’a gelerek işadamlarımız ile karşılıklı görüşme imkanı buldular. Görüşmeler sonucunda oniki maddelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, İran’la bölgede işbirliği sürecini kolaylaştırması açısından önemli bir açılım oldu.

 SOCHİ İLE KARDEŞ ŞEHİR İŞBİRLİĞİNDE ONUNCU YIL (30 TEMMUZ-20 AĞUSTOS 2001)

Temmuz ayında TTSO ile kardeş oda işbirliğinde on yılı geride bırakan Sochi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vadim LEVÇENKO, Ağustos ayında Sochi Belediye Konseyi Şefi Yuri BARZYKIN ve beraberlerindeki heyet, onuncu yıl kutlamalarının etkinliklerini belirlemek üzere TTSO’yu ziyaret ettiler.

 KÖSTENCE’YE KARDEŞLİK ÇAĞRISI (20 EYLÜL 2001)

Romanya Büyükelçisi George CIAMBA ve Ekonomi ve Ticari İlişkiler Danışmanı Dumıtru CHIVU TTSO’yu ziyaret ettiler. Yapılan görüşmelerde, son yıllarda artan Romanya-Türkiye ilişkileri çerçevesinde, ekonomik ve ticari bağların bölgeler bazına yayılması gerektiğine dikkat çekildi.

  GÜRCİSTAN ÜLKE TOPLANTISI (23 EKİM 2001)

Dışişleri Bakanlığı’nın Ankara’da düzenlemiş olduğu “Gürcistan Ülke Toplantısı”na Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Cafer HAZAROĞLU katıldılar.

 MACARİSTAN TANITIM TOPLANTISI (16 Kasım 2001)

Trabzon’da Macaristan Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Zigetvar Belediye Başkanı Mozsgai PETER, Macaristan Dış Ticaret Ataşesi Sandor FAZEKAS, Maslahatgüzar Istvan SZOBA, ve İstanbul Ticaret Ataşesi Andras HADJU’nun katıldığı toplantıda, Trabzonlu işadamlarına Macaristan anlatıldı.

 AVRUPA BİRLİĞİ’NE GÖRE TTSO 25 ODA ARASINDA (Kasım 2001)

Avrupa Odalar Birliği, Türkiye’deki 250 ticaret ve sanayi odası arasında yaptığı değerlendirme sonucunda TTSO’yu ilk 25 oda arasına aldı. Avrupa Odalar Birliği adına Türkiye’ye gelen Dr. Gunther GRAF TTSO Hizmet Binasını gezerek Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

  HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ TRABZON’DA (02 Kasım 2002)

Trabzon’da çeşitli görüşmelerde bulunan Hollanda Büyükelçisi Sjoerd GOSSES, TTSO Yöneticilerini ziyaret ederek, Ali Osman ULUSOY ve Şadan EREN’den bölge ekonomisi hakkında bilgi aldı. Büyükelçi, gerekli koşulların oluşması durumunda Trabzon’da bir konsolosluk açmayı düşündüklerini bildirdi.

 İRAN’IN TRABZON PROJESİ (08 Mart 2002)

TTSO’nun İran’ın çeşitli bölgeleri ile yaptığı anlaşma maddelerinde kendilerini ilgilendiren alanlarda faaliyette bulunmak üzere Khazar Shipping Co. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut ZADEH, Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Mahmut KEMAL ve Yönetici Müdür Danışmanı Safi NEZDAH Trabzon’da incelemelerde bulundular. Hazar denizi üzerinden, Rusya’dan Orta Asya’ya taşımacılık yapmak üzere altyapı çalışmalarının başladığını belirten İranlı yetkililer anlaşma imzalanması halinde gemilerini Volga Nehrinden Karadeniz’e indirip taşımacılık yapmaya hazır olduklarını, bunun için ortak bir şirket kurup, Trabzon’da bir temsilcilik açabileceklerini belirttiler.

 AB TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİLERİ TRABZON’DA (Mart 2002)

AB Yerel Yöneticiler Uzmanı Donata MACCELLİ, TTSO’nun bölgeye yönelik görüşlerini dinledi. Yönetici danışmanı Frank ALLEWELDT’de AB’nin bundan sonraki dönemde çeşitli fonları serbest bırakacağını belirterek, KOBİ’lerin yoğunlaştığı illerde iş merkezlerinin açılacağını bildirdi.

 SOCHİ FUARININ HAZIRLIKLARI BAŞLADI (18 Mart 2002)

Sochi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vadim LEVÇENKO ve Sochi Expo Genel Müdür T.V. VAROŞ, Sochi’de yapılması planlanan “Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın çalışmalarını başlatmak üzere Trabzon’a geldiler.

 POLONYA’DAN SICAK MESAJLAR (02 Nisan 2002)

TTSO’yu ziyaret eden Polonya Büyükelçisi Andrey ANANİCZ, Trabzon ile Krakov kentleri arasında karşılıklı belirlenecek sektörlerde bilgi alışverişinin olabileceği önerisinde bulundu ve bölgesel işbirliğini başlatma amacıyla Trabzon’a geldiğini belirtti.

 RUSYA FEDERASYONU TAGANROG HEYETİ (15-18 Nisan 2002)

Taganrog’dan Trabzon’a gelen resmi bir heyet, Trabzon-Taganrog arasında Ro-Ro Feribot seferlerinin başlatılması için görüşmelerde bulundu. Taganrog heyetinde yer alan, Belediye Başkan Yardımcısı Nikolay FEDYANİN, Duma Milletvekili Leonid MATOUSSEVİÇ ve Başkan Yardımcısı Mikhayil İYONOV, Trabzon-Taganrog arasında, deniz ulaşım ağının kurulması, endüstriyel üretim alanında işbirliği, üniversite düzeyinde öğrenci değişimi ve ilişkilerin çok yönlü geliştirilmesi önerilerinde bulundular.

 ALMANYA’DAN FAHRİ KONSOLOSLUK (21 Mayıs 2002)

Almanya Federal Cumhuriyeti Elçisi Gerhard NOURNEY, Fahri Konsoloslu adayları ile görüşmek üzere geldiği Trabzon’da Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

 BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİ TTSO’YU ZİYARET ETTİ (30 Mayıs 2002)

Belçika’nın Türkiye Büyükelçisi Jan MATTHYSSEN ve Ticaret Ataşesi Aydın BİLGİNER, TTSO Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek ticari konularda görüş alış verişinde bulundular.

 POLONYA HEYETİNİN TRABZON ÇIKARMASI (16-18 Haziran 2002)

Polonya’nın Malopolska Eyalet Başkanı Marek NAWARA ve beraberindeki 25 kişilik işadamları heyeti incelemelerde bulunmak ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere Odamızın davetlisi olarak Trabzon’a geldiler.

 DOKAP’TA DEV ADIM (10 Haziran 2002)

DOKAP’ın hayata geçirilmesi için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından uygulamam planı hazırlanıyor. JICA Türkiye Bürosu Başdanışmanı Nobuhiro KOYAMA, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek DOKAP’a yönelik gelişmeleri anlattı.

 TÜRKİYE-AB-ORTADOĞU İLİŞKİLERİ (13 Haziran 2002)

Lübnan Annahar Gazetesi Dış İlişkiler Temsilcisi Ghaassan ELZEIN, “Türkiye’nin Arap Dünyası ve Avrupa Birliği ile İlişkiler” konusunda araştırma yapmak üzere geldiği Trabzon’da Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

 İRAN’LA YÜKSELEN ORTAKLIK (19 Haziran 2002)

Trabzon ile Zencan bölgesi arasında daha önce imzalanmış olan anlaşma metinleri, Zencan’ın yeni Valisi Cafer RAHMANZADE başkanlığında Trabzon’a gerçekleştirilen ziyarette genişletildi. Anlaşmada, İran ile Türkiye üçüncü ülkelere karşı ticarette, işbirliğine adım atılırken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına yönelik çalışmalar hedeflendi.

 TÜRK-RUS İŞ FORUMU (16 Ağustos 2002)

Rusya Federasyonu’nun Sochi kentinde düzenlenen fuar kapsamında gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen Türk ve Rus bürokratlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çeşitli görüş ve öneriler ortaya koydular.

 SOCHİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TRABZON’DA (31 Ocak 2003)

Sochi Belediye Başkan Yardımcısı Nina SİMKOVSKAYA ve beraberindeki heyet 31 Ocak-01 Şubat 2003 tarihleri arasında İlimizi ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında Odamızda Trabzon Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin katılımları ile bir toplantı gerçekleştirildi.

 GÜRCİSTAN’IN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ (06 Şubat 2003)

Gürcistan’ın Türkiye Büyükelçisi Tariel LEBANİDZE ve beraberindeki heyet Odamızı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, ihracat ve nakliye sektöründeki sorunlar konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

 FEDERAL ALMANYA FAHRİ KONSOLOSLUĞU AÇILDI (03 Nisan 2003)

Federal Almanya’nın Trabzon Fahri Konsolosluğu’na Dr. İhsan ALİOĞLU getirildi. Trabzon’da yapılan açılışa Federal Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Dr. Rudolf SCHMIDT katıldı.

 TRABZON VE ODESA LİMANLARI ARASINDA DENİZYOLU BAĞLANTISI (18 Nisan 2003)

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi İhor DOLHOV, Odamıza yapmış olduğu ziyaret sırasında; Trabzon ve Odesa Limanları arasında denizyolu bağlantısının kurulması için girişimleri başlattıklarını açıkladı.

 JAPONYA’DAN DOKAP ATAĞI (Nisan 2003)

JICA Türkiye Ofisi, önümüzdeki beş yıllık dönem içinde Japonya ve Türkiye arasında ortak çalışma alanı olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’ni seçti. Konuyla ilgili olarak Odamızı ziyaret eden JICA Türkiye ekibi başdanışmanı Nobira KOYAMA, bölgeye odaklandıklarını ve sonuç alacaklarını söyledi.

 TEBRİZ’LE ORTAKLIK (30 Mayıs 2003)

TDTM’nin açılış etkinlikleri çerçevesinde bir araya gelen Trabzon ve Tebriz heyetleri işbirliğindeki karşılıklı sorunları birlikte çözme kararı aldı. Buna göre, Tebriz Hazar'’an çekilen transit yükün 1 milyon tonu Karadeniz limanları üzerinden çekilecek. Yapılan toplantıda, ortaklığın oluşturulması ve uygulamanın başlatılması için harekete geçme kararı alındı.

 KKTC İLE TİCARET ÇAĞRISI (12 Haziran 2003)

Odamızı ziyaret eden KKTC Başbakanı Derviş EROĞLU; Rum sınırından geçişlerin başlaması ardından oluşan yüksek düzeyde ticaret fırsatından Trabzon iş dünyasının da yararlanması çağrısında bulundu.

 AVUSTURYA VE FİNLANDİYA FAHRİ KONSOLOSLUKLARI AÇILDI(Haziran 2003)
 ALMANYA’NIN HÜR DEMOKRAT PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ (20 Haziran 2003)

Almanya’nın Essen şehrinde bulunan Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı’nın organizasyonu ile ülkemize gelen Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Hür Demokrat Partisi milletvekillerinden oluşan heyet, Avrupa Birliği kapsamındaki gelişmeler konusunda bilgilenme ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesi amacıyla Trabzon’da bir dizi incelemelerde bulundu.

  RUSYA FEDERASYONU BAŞKONSOLOSLUĞUNA RAPOR (03 Eylül 2003)

Rusya Federasyonu Başkonsolosu’na, üyelerimizin talepleri doğrultusunda hazırlanan “Trabzon-Rusya Federasyonu İlişkileri ve Sorunlar” konulu bir rapor sunuldu. Yapılan karşılıklı görüşmelerde bu sorunlar ve çözüm önerileri gündeme getirildi. Rus yetkililerden aynı doğrultuda Türkiye’ye yöenlik bir rapor hazırlanması istendi.

 POLONYA İLE İŞBİRLİĞİNE DAVET (15 Eylül 2003)

Polonya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı, üyelerimizin katıldığı bir toplantıda Polonya ile işbirliği olanakları konusunda bilgi verdi.

 TTSO TEBRİZ’DE (AĞUSTOS 2003)

Vali Aslan YILDIRIM başkanlığındaki TTSO heyeti, İran Tebriz’e bir ziyaret programı yaparak incelemelerde bulundular.
Tebriz’de yapılan toplantılarda, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için “Türk-İran İş Geliştirme Komitesi” kurulmasına karar verildi. Komite’nin ilk toplantısı, İpekyolu 2003 Fuarı’nın yapıldığı tarihlerde Trabzon’da yapıldı.

 İRAN HEYETİ TRABZON’DA (25 Eylül 2003)

İran Tebriz Vali Yardımcısı ve beraberindeki heyet, Tebriz’le işbirliği imkanları konusunda görüş almak üzere Odamızı ziyaret ettiler.

 İNGİLTERE’DEN KONSOLOSLUK BEKLENTİSİ

Odamızı ziyaret eden İngiltere Büyükelçiliği yetkilisine Trabzon tanıtıldı ve fahri konsolosluk istendi.

 KARADENİZ BÖLGESİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRARAYA GELDİ (14 Aralık 2003)

İpekyolu 2003 Fuarı için İlimize gelen Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir toplantı yapıldı.

 İSVİÇRE’DEN AÇIK DAVET (16 Aralık 2003)

İsviçre Büyükelçisi ve Ticari Ataşesinin Odamızı ziyaretlerinde iki ülke arasındaki ticaret potansiyeli gündeme getirildi.

 CİDDE EKONOMİK FORUMU (Ocak 2004)

Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN ve beraberindeki 300 iş adamının katıldığı Cidde Ekonomik Forumu’na, davet edilen 8 Oda arasında TTSO’da yer aldı.

 GÜNEY KORE İLE İŞ İMKANI (23 Şubat 2004)

Güney Kore ile Türkiye arasında direk ticari bağlantıların gerçekleştirilmesi için kurulan Turco Grup Limited Şirketi yetkilileri Odamızı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

 TTSO MOSKOVA’DA (24-27 Şubat 2004)

Dışişleri Bakanı Abdullah GÜL ve TOBB Heyetinin Moskova’ya yaptıkları resmi ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanı Şadan EREN’de katıldı. DEİK işbirliği ile hazırlanan ziyaret programı kapsamında, Türk-Rus İş Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

 HİNDİSTAN’DAN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI (27 Şubat 2004)

Hindistan Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Manoj BHARTI, Odamız Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek, Trabzon hakkında bilgi aldı.

 URUMİYE HEYETİ TRABZON’DA (03 MAYIS 2004)

Trabzon Limanını ziyaret edip Trabzon üzerinden yapılacak ihracatı değerlendirmek üzere İran’ın Urumiye şehrinden gelen 8 kişilik ticaret heyeti TTSO Meclis Başkanı Ali Osman ULUSOY ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek konuyu görüştü.

 JAPONYA TRABZON’U İZLİYOR (10 Mayıs 2004)

Japonya Dış Ticaret Teşkilatı Genel Müdürü SANO ve Genel Müdür Yardımcısı NAKAJIMA Trabzon ve Odamızda incelemelerde bulundu.

 GÜRCİSTAN HEYETİ İLE GÖRÜŞME (28 MAYIS 2004)

Türkiye Gürcistan Sınırötesi İşbirliği Toplantısı için Trabzon’da bulunan Gürcistan Heyeti Odamızı ziyaret ederek, Trabzonlu işadamlarını yeniden yapılanan ülkelerine yatırım yapmaya davet ettiler.

 ORTAK ÇIKARLAR DENİZİ TOPLANTISI (25 MAYIS 2004)

Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye’de yer alan ticaret ve sanayi odalarının katıldığı Krasnodar Bölgesi Novorossıysk şehrinde gerçekleşen “Ortak Çıkarlar Denizi Toplantısı”na TTSO’yu temsilen Yönetim Kurulu üyeleri Cafer HAZAROĞLU ve İsmail ÖZTÜRK katıldı.

 TÜRKİYE-UKRAYNA İŞ ORTAKLIKLARI FORUMU (07 HAZİRAN 2004)

Avrasya Kültür, İşbirliği ve işlobisi Vakfı Uluslar arası İşbirliğini Geliştirme Merkezi” ve Odamızca organize edilen “Türkiye-Ukrayna İş Ortaklıkları Forumu Tanıtım Toplantısı” Odamızda yapıldı.

 PAKİSTAN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ TRABZON’DA (09 AĞUSTOS 2004)

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sher Afgan KHAN, Odamız Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yapılan toplantıda; iki ülke arasındaki askeri, siyasi ve sosyal ilişkilerin son derece iyi olduğu ancak bu ikili ilişkilerin ekonomiye yeterince yansımadığı belirtilerek, Trabzon’un Pakistan ve Türkiye ilişiklerinde önemli bir role sahip olabileceği belirtildi.

 TTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞADAN EREN, BAŞBAKAN’IN GÜRCİSTAN ZİYARETİNE KATILDI (11-12 AĞUSTOS 2004)

Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN’ın Gürcistan seyahatine katılan Şadan EREN, Başbakan ile özel bir görüşme yaparak kendilerine Trabzon’un ekonomik sorunları ile ilgili bilgi sundu. Türk ve Gürcü işadamları arasında bir dizi toplantının gerçekleştiği ziyaret kapsamında, Sarp Sınır Kapısı’nın Türkiye ve Gürcistan tarafında incelemeler yapıldı.

 ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ İLE TİCARİ İŞBİRLİĞİ İMKANLARI GÖRÜŞÜLDÜ (19 AĞUSTOS 2004)

Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Dr. Wolf Ruthard BORN, TTSO’yu ziyaret etti.Trabzon ekonomisi hakkında bilgi alan BORN, Trabzon’da Alman girişimli yatırımların olması gerektiğini ve Almanya’da katılacağı toplantıda Trabzon’la ilgili izlenimlerini aktaracağını ifade etti.

 JICA’DAN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE KATILIMCI YEREL KALKINMA PROJESİ (30 EYLÜL 2004)

Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Planı kapsamında Japonya Uluslar arası İşbirliği Ajansı Türkiye Bürosu’nca yürütülecek olan “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Katılımcı Yerel Kalkınma İçin İnsan Kaynakları Geliştirilmesi” konusundaki çalışma TTSO’da yapılan toplantıda değerlendirildi.

 RUSYA FEDERASYONU DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE TOPLANTI-06 ARALIK 2004

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir PUTİN’in ülkemize yaptığı resmi ziyaret kapsamında TOBB’da yapılan toplantıya, Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan Eren katıldı.
Toplantıda, iki ülke arasında ekonomik ve siyasal anlamda bir çok karar imza altına alınırken, bölgemizi yakından ilgilendiren Batum-Trabzon demiryolu projesi de gündeme getirildi.

 SİVİL TOPLUMUN BRÜKSEL ÇIKARMASI-(10 ARALIK 2004)

17 Aralık 2004 tarihinde gerçekleşen AB Zirvesi öncesinde, Türkiye ile müzakerelerin gecikmeksizin başlatılması kararı alınması ve kararın ülkemiz beklentilerini karşılar şekilde çıkması amacıyla, üye ülkeler nezdinde lobi faaliyetlerinin yoğunlaştırılması çalışmaları kapsamında, 245 Sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Türkiye Platformu Brüksel’e gitti.
Oda ve Borsa başkanlarının katılımı ile genişletilen Türkiye Platformunun ziyareti esnasında konuya ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi ve deklarasyon yayınlandı. Türkiye Platformu Brüksel Toplantısı’na Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN katıldı.

 İRAN ZİYARETİ (AZERBAYCAN TRANSİT-2004 FORUMU)-(13-16 ARALIK 2005)

Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir başkanlığında, Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, TTSO Meclis Başkan Vekili Salim Sürmen ve beraberindekilerden oluşan bir heyet İran İslam Cumhuriyeti Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde gerçekleşen “Azerbaycan Transit-2004” forumuna katıldı.
Bölgenin ulaştırma, transit potansiyeli ve olanakları konularının ele alındığı toplantıda konuşan Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı Ekram JAFFARİ; transit pazarının genişlemesi için Trabzon Limanının önemli olduğuna dikkat çekti.
Yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda; daha önce imzalanan mutabakatların kararlı olara takibine, iki bölge arasında turizm konusunun geliştirilmesine, taşımacılık konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için ortak çaba sarf edilmesine karar verildi.

 ACARİSTAN ZİYARETİ-(27-28 ARALIK 2004)

Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir başkanlığında, aralarında TTSO Meclis Başkanı Ali Osman Ulusoy ve Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Eren’in bulunduğu bir heyet, Acara Devlet Başkanı Levan VARŞOLOMİDZE’nin davetlisi olarak Acaristan Özerk Bölgesi’ni ziyaret etti.
Heyet, ziyaret kapsamında Batum’da bulunan Türk ve Gürcü iş adamları ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda sorunlar ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Acara Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında, gelecek döneme ilişkin çalışmaların önünü açacak maddelerin yer aldığı bir işbirliği protokolü imzalandı. Acara Ekonomi Bakanı; ülkelerinde başlayan özelleştirme çalışmalarına Türk girişimcileri de davet etti.

 BERLİN İLE SICAK BAĞLANTI

Almanya’nın Berlin şehri Belediye Meclis Başkanı Sootchim TERBORG ve beraberindeki heyet Odamızı ziyaret ederek, çeşitli alanlarda işbirliği çalışmaları başlatma isteklerini ilettiler.

 TÜRK-ALMAN EKONOMİ KONGRESİ-04-06 MAYIS 2005

Türk-Alman Ticaret Odası ve TOBB’un organizasyonu ile İstanbul’da yapılan Türk-Alman Ekonomi Kongresi’ne TTSO’yu temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Erkut ÇELEBİ ve Muhammed SÖZEN katıldılar. Başbakanımız ve Almanya Başbakanı ile birlikte 1500 Türk ve Alman işadamının katıldığı toplantı da Odamızca hazırlanan Türkçe Almanca broşür ve CD’ler dağıtıldı.

 SOCHİ İLE YENİDEN

Sochi Belediye Başkan Yardımcısı Evgeny KOVALEV ve beraberindeki heyet TTSO’yu ziyaret etti.

 GÜRCİSTAN’DA TALEP ARTIŞI

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’de faaliyet gösteren Gürcü-Türk İşadamları Derneği Başkanı Kenan YILDIRIM, TTSO’da yapılan toplantıda Gürcistan’da iş yapan üyelerimizle bir araya geldi.

 TTSO, ODA EŞLEŞTİRME PROGRAMI KAPSAMINDA DANİMARKA’DA-06-08 HAZİRAN 2005

Eurochambres Oda Eşleştirme Programı kapsamında Danimarka Ticaret Odası ile eşleşen TTSO, Danimarka ziyareti ile programı tamamladı.
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Adnan SAĞLAM, Genel Sekreter Hakan GÜRHAN ve AB Bilgi Bürosu Koordinatörü, program çerçevesinde Danimarka Ticaret Odası’nda incelemelerde bulundular.

 AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI TTSO’DA BASINLA BİR ARAYA GELDİ-08 HAZİRAN 2005

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg KRETSCHMER, Trabzon ziyareti kapsamında,Yönetim Kurulumuz ve basınla bir araya geldi.
Büyükelçi ayrıca TTSO AB Bilgi Büromuzda incelemelerde bulundu ve büronun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

 ACARİSTAN BAŞBAKANI TTSO’DA-18 HAZİRAN 2005

Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Levan VARŞALOMİDZE, TTSO’da yapılan toplantıda, Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, Acara ve Gürcistan Komisyonu üyeleri ve Gürcistan’la iş yapan işadamlarımızla bir araya geldi.

 TRABZON-İRAN HATTI YENİDEN-25 TEMMUZ 2005

İran Batı Azerbaycan Valisi Jamshid ANSARI ve beraberindeki heyet Odamızda gerçekleşen toplantıda Trabzonlu işadamları ile bir araya geldi. toplantıda başkonsolosluğun yeniden Trabzon’a verileceği da vurgulandı.

 MAKEDONYA’DAN DAVET- 25 TEMMUZ 2005

Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhedin RUSTEMİ, Doğu Karadeniz ve ülkesi arasında ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla Odamızı ziyaret ederek işadamlarıyla bir araya geldi.

 ZİGETVAR’DA TÜRK EVİ PROJESİ- EKİM 2005

Kardeş Odamız Macaristan’IN Zigetvar ve Hırvatistan’ın Cakovec şehirlerinden Trabzon’a gelen heyet, şehirde yaptıkları ziyaret ve incelemelerden sonra Odamızda yapılan toplantıda; Zigetvar’da bulunan Türk- Macar Dostluk Parkı içinde projelendirilen Türk ve Macar mimarisini yansıtan Türk Evi Projesi hakkında bilgi sundular.

 GÜRCİSTAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ODAMIZI ZİYARE ETTİ- 23 ARALIK 2005

Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi Grigol MGALOBLISHVILI Odamızı ziyaret ederek, Gürcistan’la iş yapan işadamlarımız ile görüştü.

  DEİK’LE İLİŞKİLER
 DEİK TOPLANTISI - TRABZON-TÜRK-RUS İŞ KONSEYİ HEYETİ (08 KASIM 2000)


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) – Türk-Rus İşkonseyinin ilk ayağı Trabzon’da gerçekleştirildi. DEİK, Türkiye ve Rusya arasında gelişen ekonomik ilişkileri çeşitli illere yönlendiriyor. Trabzon’da gerçekleştirilen toplantı ve incelemelerden sonra, Trabzon’un Rusya’ya önemli bir çıkış kapısı olduğu vurgulandı. Moskova Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adil KASIMOV, DEİK öncülüğünde Trabzon’a yaptığı ziyarette; gerek Moskova gerekse Rusya’nın diğer bölgelerinde iş yapmak isteyen Trabzonlu işadamlarının kendilerine başvurarak firmaları hakkında güvenilir bilgiler alabileceğini, gerektiğinde Türk yatırımlarının korunmasını da üstlenebileceklerini söyledi.

 DEİK TOPLANTISI İSTANBUL TÜRK-RUS İŞ KONSEYİ 8. ORTAK TOPLANTISI (22-25 KASIM 2000)İSTANBUL

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında ki ekonomik alanda önemli bir dönüm noktası olan 8. Karma Ekonomik Toplantısı ve Rus İhraç Ürünleri Fuarına, Trabzon’dan TTSO’yu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Şadan EREN ve Yönetim Kurulu Üyesi Namık SOMEL katıldı.

 DEİK TOPLANTISI / TEKNOLOJİ VE PROJE FİNANSMANI VE TÜRK-GÜRCÜ İŞ KONSEYİ, KEİ, ABD- (12 TEMMUZ 2001)

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Gürcistan’la ilişkileri Trabzon’da masaya yatırıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi ve TTSO’nca desteklenen toplantıda Türk özel sektörünün, Gürcistan pazarındaki payının arttırılması için yapılması gerekenler ve devletler düzeyinde organize edilen projeler ele alındı.

 ACARA ÖZERK BÖLGESİ ZİYARETİ (13-14 TEMMUZ 2001)

DEİK, KEİK ve TTSO ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet Gürcistan Acara Özerk Bölgesi Yüksek Şura Konseyi Başkanı Aslan ABAŞİDZE’yi ziyaret ederek, Batum’da yapılan “Teknoloji ve Proje Finansmanı” seminerine katıldılar.

 DEİK TÜRK-RUS İŞKONSEYİ VE TATARİSTAN TEMSİLCİLERİ TRABZON’DA (10 EKİM 2001)

Türk Rus İş Konseyinin, Tataristan’ın Kazan kentinde düzenlenecek 9. Ortak toplantısı öncesinde Türk-Rus İşkonseyi Başkanı Turgut GÜR, Rusya Federasyonu İstanbul Ateşesi Anotoli KARAYEV, Tataristan Cumhuriyeti İstanbul Temsilcisi Ramil MAVLUTOV ve DEİK Bölge Temsilcisi Ali ALPKAYA, Trabzonlu işadamlarını toplantıya davet etmek üzere Trabzon’a geldiler.

 DEİK TÜRK-İRAN İŞ KONSEYİ TRABZON’DA TOPLANDI (TEMMUZ 2005)

Türk İran İş Konseyinin Trabzon’da gerçekleşen toplantısında, Trabzon’un İran açısından önemi konuşuldu ve transit nakliyatta fiyatlar üzerinden yapılacak yeni düzenlemelerin hattın açılmasını sağlayacağı görüşü dile getirildi.

  TÜRKİYE-RUSYA FEDERASYONU TİCARİ İLİŞKİLERİ VE KARADENİZ BÖLGESİNE ETKİLERİ

2001 yılının Şubat ayı içersinde TTSO’da oluşturulan komisyon tarafından Rusya ile yaşanan ticari ve ekonomik sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin bir rapor hazırlanarak T.O.B.B.’ne sunulmuştur.

 TÜRKİYE-İRAN İSLAM CUMHURİYETİ TİCARİ İLİŞKİLERİ VE KARADENİZ BÖLGESİNE ETKİLERİ

2002 yılının Mayıs ayında Odamızca hazırlanan İran İslam Cumhuriyeti ile Ticari İlişkilerimiz ve Karadeniz Bölgesine Etkileri konulu özet rapor Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet SEZER’e sunulmuştur.

 SARP’IN SORUNLARI

22.05.2000 tarihinde oluşturulan komisyon, 2000 yılının Temmuz ayında “Sarp Sınır Kapısının Sorunları” konulu bir rapor hazırlayarak Meclisimize sunmuştur.

 SAĞLIK MERKEZİ TRABZON

Trabzon konumu ve koşulları itibariyle sadece Doğu Karadeniz’in değil çevresindeki uluslararası coğrafyanın da bir sağlık merkezi olabilir. Bu konu tarihinde Odamızda yapılan “Türkiye’nin Sorunlarına Çözüm Konferansı”nda ele alınmıştır.

 EĞİTİM MERKEZİ TRABZON

Trabzon’un ve Bölgemizin bir eğitim merkezi konumuna getirilmesinde gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için KTÜ ile ortak bir komisyon oluşturulmuş, KTÜ bünyesinde açılması düşünülen yeni fakülteler konusunda gerekli yazışmalar yapılmış, 27-29 Mayıs 2002 tarihleri arasında Ankara’da yapılan ziyaretlerde konuya ait raporlar ilgili makamlara sunulmuştur.

 TTSO-ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ

Trabzon’un ekonomik hayatına yön veren sivil toplum örgütleri arasında öncü durumda bulunan ve çalışmalarını bu yönde sürdüren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin, bölgedeki konumu ve misyonu birleştiğinde, İlimiz için çok daha güzel oluşumlara imza atılabilecektir. Bu düşünceden hareketle oluşturulan ortak komisyonun çalışmaları aşağıda özetlenmiştir.
 KTÜ İrtibat Bürosunun açılması-23 Mayıs 2001
 Üniversite Öğrencilerine Yönelik yapılan “Trabzon-KTÜ ve TTSO” konulu anket çalışması
 Üniversite Öğretim Üyelerinden, üyelerimize danışmanlık yapabilecek kişiler belirlendi. Herhangi bir konuda danışmanlık hizmeti almak isteyenleri TTSO’ya başvurabilir.
 Üniversite ile işbirliği halinde, tüm Bölge Odalarının katılımı ile DOKAP konulu toplantı yapıldı
 Bölgemizin eğitim merkezi olması için gerekli çalışmalar halen sürdürülmektedir

 ÜLKE ÇAPINDA İŞBİRLİĞİ VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Trabzon’un ve TTSO’nun konumu itibarıyla ülke çapında pek çok oda, sivil toplum örgütü ve çevre ile ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda Trabzon’da gerçekleştirilen bir toplantıda Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Ünye, Fatsa, Bafra, Çarşamba, Terme, Arhavi, Borçka, Bulancak, Çayeli, Merzifon, Kelkit, Hopa, Havza ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları bir araya getirildi. Bu toplantıda “Karadeniz Güçbirliği”nin sağlanması, bölgesel sorunlarda ortak tavır alınması kararı alındı.

 SİVİL İNSİYATİF HAREKETİ

14 Mart 2000 tarihinde TTSO öncülüğünde bir araya gelen Trabzon’daki Sivil Toplum Örgütleri ortak bir bildiriye imza atarak “Sivil İnsiyatif Hareketi”ni oluşturdular.

 TRABZON’UN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2000 yılının Temmuz ayında “Trabzon’un Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlığıyla TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan EREN imzasıyla hükümete bir rapor sunuldu. Raporda İlimizin acilen çözüm bekleyen sorunları ayrıntılı olarak dile getirildi.

 YÜZER-GEZER ELEKTRİK SANTRALLERİ

06 Arlık 2000 tarihinde Yomra ve Çarşıbaşı ilçelerine kurulması düşünülen Yüzer-Gezer Santraller ile ilgili kararın iptali için basın toplantısı düzenlendi. Trabzon’daki Sivil Toplum Örgütleri’nin TTSO öncülüğünde başlattığı girişimler olumlu sonuç vermiş ve proje iptal edilmiştir.

 595 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDAKİ KANUN

595 Sayılı “Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname”nin uygulanacağı pilot iller kapsamına alınan Trabzon’un bu kapsam dışında tutulması için Bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar sonuç vermiş ve Trabzon Pilot İller arasından çıkarılmıştır.

 TERSANENİN TRABZON’A TAŞINMASI

Gölcük’deki tersanenin deprem nedeniyle Karadeniz’e kaydırılması konusunda yapılan çalışmalar sonuç vermiştir.
13 Temmuz 2001 günü TTSO öncülüğünde Trabzon’daki bütün sivil toplum örgütlerinin katılımı ile bir basın toplantısı yapılmış ve ilgili yerlere yapılan yazışmalar sonucunda Tersanenin Sürmene Çamburnu ve Yeniay’da yapılacağı müjdesi alınmıştır.
Bölge için önemli bir istihdam ve yatırım olanağı sağlayacak olan Yeniay- Çamburnu Tersane projesi ihale aşmasında bulunmaktadır.

 İTHAL MAKİNE KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Makine ithali konusunda; Yönetim Kurulumuzca, Odamızın sorumluluk altında bırakılmasının, hukuka uygun olmadığına dair aldığımız karar sonuç vermiş, 16 Ağustos 2001 tarihli 24495 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Genel Tebliği Seri No:1, bu konudaki yaklaşımlarımızın doğruluğunu ve gelinen noktada Odamız Yönetim Kurulunun ve Meclisimizin bu zamana kadar göstermiş oldukları hassasiyetlerindeki haklılığı çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. İlgili Tebliğ gereği konuyla ilgili olarak Odamız üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir.

 GÜMRÜK HİZMETLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TRABZON’DA

Resmi Gazetede yayınlanan, 12.01.2002 tarih ve 2002/3849 sayılı Kararname ile; Türkiye’deki Gümrük Başmüdürlükleri ve Gümrük Muhafaza Başmüdürlükleri tek isim altında birleştirilerek, Türkiye genelinde 16 adet Gümrük Hizmetleri Başmüdürlüğüne dönüştürülmesine karar verildiği açıklanmıştır. Bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucunda, Kararname gereği oluşturulan Gümrük Hizmetleri Başmüdürlüklerinden birinin Trabzon’da yer alması sağlanmıştır.

 TTSO ANADOLU’DA AVRUPA UFUKLARI PROJESİNDE

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Trabzon Yerel Bilgi Bürosu, 06 Kasım 1997 günü, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği ve Odamızın imzaladığı bir protokol çerçevesinde kurulmuştur. Trabzon Bilgi Bürosu, Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında yer alan ekonomik, kültürel ve teknik konularda kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamuoyunun bilgi ihtiyacının giderilmesi adına çalışmalarda bulunmaktadır.
Odamız bünyesinde faaliyet gösteren AB Bilgi Bürosu, bu yıl diğer illerdeki bilgi bürolarıyla beraber, ESİAD’ın (Ege Sanayici ve İşadamları Derneği) organizasyonunda yürütülecek “Avrupa Ufukları” adlı projede yer alacaktır. Bu organizasyonu ve bilgilendirme faaliyetlerini AB Bilgi Bürolarının olmadığı diğer illere yaymak ve bu illeri de program dahil etmek için, her bilgi bürosunun bulunduğu bölgedeki illerin dağıtımı yapılmıştır. Trabzon AB Bilgi Bürosu ile işbirliği yapması uygun görülen iller ve ticaret ve sanayi odaları; Giresun, Gümüşhane, Rize, Bayburt, Artvin ve Ardahan olarak belirlenmiştir.

 2003 YILI İÇİNDE TRABZON İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BAZILARI

 14 OCAK 2003

15.04.2000 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununu ve 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesi’nde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanundan, kriterleri uyan Trabzon’unda dahil olduğu illerin faydalanabilmesini sağlamak için Başbakan Abdullah GÜL ve ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunuldu.

 21 OCAK 2003-04 ŞUBAT 2003

Yeni Enerji Planlaması Yasası çerçevesinde İlimiz ve Bölgemiz için ortaya çıkan haksız durumun yeniden ele alınması ve İlimizin DOKAP Projesi içinde bölgesel anlamda değerlendirilmesi konusunda Başbakanlık ve ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunuldu. Konu Odamızda yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

 28 ŞUBAT 2003

İş Kanunu Tasarısı Taslağı konusunda Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıya davet edilen on oda arasında TTSO’da yer aldı. Toplantıya katılan tüm kurumlar konuyla ilgili görüş ve önerilerde bulundular. Ayrıca İş Güvencesi Yasası konusunda Başbakanlık ve ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunuldu.

 27 MART 2003

Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nin yürürlüğe giren Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi için, Başbakanlık ve ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunuldu.

 14 MART 2003

Trabzon’un GAP Bölgesi ile Kafkasya ve Orta Asya’ya bağlayacak demiryolu ve karayolu projeleri, Sochi’de yap-işlet-devret modeli bir liman ve iş merkezi’nin hayata geçirilmesi konusunda yapılan çalışmalar; TOBB ve Trabzon milletvekillerine aktarıldı.

 15 AĞUSTOS 2003

Güvenlik kuvvetlerinin İlimizde yer alan turizm işletmelerine yönelik yapılan operasyonları, ilgili makamlara yapılan girişimlerle kınandı ve bu girişimler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

 21 AĞUSTOS 2003

SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun konusunda üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenlendi. Ayrıca bu konuda, Kanun kapsamında daha köklü ve kalıcı değişimler yapılması ve çağdaş bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması için, Başbakanlık ve ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunuldu.
Karadeniz’in sorunlarının gündeme geldiği “TOBB Karadeniz Bölgesi Ekonomik Zirvesi”, Başbakan’ın katılımları ile Rize’de yapıldı. Toplantıda Başbakan’a hitaben bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Şadan EREN, İlimizin ve bölgenin sorunlarını bir rapor halinde sundu.

 TRABZON SANAYİSİNİN SORUNLARI BELİRLENDİ

Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) öncülüğünde, sivil toplum örgütleri ve sanayicilerin katılımları ile Trabzon’da sanayisinin sorunları ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantı 16 Şubat 2004 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.
Teşvik Yasasının uygulanacağı illerin belirlenmesi ile Bölge sanayisinin karşı karşıya kaldığı bu yeni durum karşısında; hükümetten istenebileceklerin tespit edildiği toplantıda, sanayicilerin sorunları masaya yatırıldı.
TTSO, sanayicilerin isteklerini önce TOBB aracılığı ile Ekonomik Konsey’e aktarmayı planlayan çalışmayı başlattı.

 TTSO ODA GELİŞTİRME PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE EURO CHABRES’DA

Türkiye’deki en büyük sivil toplum örgütü olan TOBB2un Danimarka’daki eşdeğeri olan Odalar Birliği ile TTSO, AB’nin Türk Oda Geliştirme Programı kapsamında Euro Chambres (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) tarafından eşleştirildi.
TTSO, Türkiye’de Avrupa’daki partnerleri ile Odalar Birliği düzeyinde işbirliği yapacak ilk oda unvanını aldı.

 TEKNOPARK KURULDU

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin öncülüğünde 18 Haziran 2003 tarihinde başlatılan ve Trabzon’da bir teknoloji geliştirme bölgesinin kurulmasını hedef alan süreç, 18 Ağustos 2004 tarihinde sonuçlanmış ve “Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş”nin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü içinde kendine tahsis edilen 18 396 m2 lik alanda Yönetici Şirket ana binası ve ilgili tesislerin inşaatı için faaliyet göstermektedir. Mevcut alan, sağlıkla ilgili projelerin yürütüleceği MEDİPARK olarak kullanılacaktır. Teknik projelerin yürütüleceği TEKNOPARK alanı olarak ta organize sanayi bölgesi ile temas kurulması planlanmaktadır.

 2004 YILI İÇİNDE TRABZON İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BAZILARI
 
13 ŞUBAT 2004


Trabzon Valisi Aslan YILDIRIM’ın öncülüğünde oluşturulan Enerji Çalışma Grubu’nun incelemeleri sonucunda Trabzon ve çevresinde öncelikli olarak yapılabilirliği tespit edilen iki hidroelektrik santralinin hayata geçirilmesi için kurulacak şirketin, hisse dağılımı ve geleceği konulu toplantı sanayici üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti.

 NİSAN 2004

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB Turizm Seyahat Acenteleri Birliği’nin organizasyonu ile İzmir’de yapılan İnanç Turizmi-2 konulu toplantıya TTSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Adnan SAĞLAM katıldı. Türkiye’de İnanç Turizminin geliştirilmesi ve dinler arası hoşgörünün vurgulandığı toplantıda Trabzon’da bu kapsama giren mevcut eserlerin değerlendirilmesi de gündeme getirildi.

 NİSAN 2004

Erzurum’da uygulamaya koyulan DAKAP Doğu Anadolu Projesi, proje yöneticilerinin sunumları ile Trabzon’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda tanıtıldı. AB Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında gerçekleşen DAKAP Projesi ile yapılan uygulamaların tanıtıldığı toplantıda, DOKAP Projesi de gündeme getirildi.

 27 NİSAN 2004

Türk-Alma Ticaret Odası’nın, Almanya’nın Köln şehrinde açılış töreni yapıldı. Türk tarafının heyet başkanlığını Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN’ın yaptığı törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin davetlisi olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN katıldı.

 09 MAYIS 2004

TTSO AB Bilgi Bürosu’nun organizasyonu ile ikincisi kutlanan Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde, Odamızda bir tiyatro eseri sergilendi ve KTÜ öğrencilerine yönelik fotoğraf yarışması düzenlendi.

 23 HAZİRAN 2004

Trabzon’da sanayinin gelişmesine ve istihdamın artmasına önemli katkıda bulunacak olan Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nin temel atma töreni Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

 26 HAZİRAN-01 TEMMUZ 2004

Oda Meclis Üyelerinin katıldığı GAP ziyaretinde; Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Nevşehir gezildi. GAP gezisinde bölgedeki ekonomik gelişmeler ve turistik yerler hakkında bilgi edinildi. Bölgedeki kardeş ticaret ve sanayi odaları ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

 19 TEMMUZ 2004

Gümüşhane- Trabzon doğalgaz iletişim hattının 2006 yılında tamamlanması beklenmektedir. Bu doğrultuda Trabzon’daki doğalgaz dağıtım şebekesinin oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. TTSO’da yapılan toplantıda, sivil toplum örgütleri bir araya gelerek Trabzon Fizibilite raporunun hazırlanması için girişimlerde bulundu.

 10 AĞUSTOS 2004

Teşvik Yasası’nın aksayan yönleri konusunda Hükümete yeni öneri hazırlayacak olan TOBB’un oluşturduğu ve 5 Odanın davet edildiği Teşvik Komisyonu’nun Ankara’da gerçekleşen toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın da aralarında bulunduğu komisyonun ilk toplantısında, teşvikin tek kritere bağlanmasının yanlışlığı vurgulanarak, bölgesel ve sektörel kriterlerin ön plana çıkarılmasının gerekliliği belirtildi.

 29 EYLÜL-02 EKİM 2004

“1. Karadeniz Kültür ve Ticaret Etkinliği”, TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımlarıyla Trabzon Dünya Ticaret Merkezi’nde yapıldı. TTSO’nun organize ettiği etkinliğe bölgede yer alan 22 ticaret ve sanayi odası stant açarak destek verdi.

 29 EYLÜL 2004

“1. Karadeniz Kültür ve Ticaret Etkinliği” açılış törenine katılan TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TTSO’da gerçekleşen toplantıda bölge odalarının temsilcileriyle bir araya gelerek bölgesel sorunları dinledi.

 10-14 EKİM 2004

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Milli Fındık Şurası’nda sorunlar ve bu yıl yaşanan don olayının etkileri gündeme getirildi. Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN şuraya bir rapor sundu.

 2005 YILI İÇİNDE TRABZON İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BAZILARI
 
05 Ocak 2005

TOBB tarafından organize edilen “Bölgesel ve Sektörel İstişare Toplantısı”na Doğu Karadeniz Bölgesini temsilen katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan EREN, toplantıda bölgesel sorunları Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’a aktardı.

 23 TEMMUZ 2005

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ’un katılımlarıyla gerçekleşen turizm imkanları konulu toplantı Odamızda yapıldı.

 28 TEMMUZ 2005

KOSGEB’in yerel Ekonomik Araştırma Desteği kapsamında, “Trabzon’un Ulusal ve Uluslar arası Alanada Fuarlar, Konferanslar, Kongreler, Toplantılar ve buna bağlı Turizm Merkezi Olma Potansiyeli” konulu proje hazırlanarak kamuoyuna açıklandı.

 27 AĞUSTOS 2005

TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ve bölge oda-borsa başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen “Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı” Odamızda yapıldı.

 29 ARALIK 2005

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 2006 yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esaslarının Bağımsız Devletler Topluluğu Taşımalar bölümünde yer alan Sochi’ye gerçekleştirilen taşımalara geçiş belgesi verilemez ibaresinin değiştirilmesi için; ilgili Bakanlık, Trabzon Milletvekilleri, İlgili Kurum ve kuruluşlarla görüşülmüş olup, belirtilen ifadenin Dağıtım Esasları’ndan çıkarılarak, Trabzon üzerinden Sochi’ye gerçekleştirilen taşımalara geçiş belgesi verilmesi uygulamasına devam edilmesi istenmiş ve karar talebimiz üzerine değiştirilmiştir.

 02 ŞUBAT 2006

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan TOBB Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı 24 Oda ve borsanın katılımıyla gerçekleştirildi. Bölgesel sorunların tespit edildiği toplantıda belirlenen konular Ankara’da Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN’a sunulacak.

 AB’YE DÖNÜK ÇALIŞMALAR

Odamızda İlimizin Avrupa Birliği fonlarından etkin bir şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla KTÜ ile işbirliği yapılarak bir çalışma grubu oluşturulmuştur.
Trabzon için proje hazırlayacak bu kurul, aynı zamanda İlimizde bu konuda hazırlanan diğer projeleri değerlendirecek ve Bölgedeki diğer oda ve kurumlara da danışmanlık hizmeti yapacaktır.
Ayrıca, İl Özel İdaresi, Belediye, KTÜ, Sivil Toplum Kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile ayda bir kez periyodik olarak bu konularda proje çalışmaları değerlendirilecektir.
Odamızda kurulan çalışma birimi;
*2006 yılı içinde Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sosyal Destek Projeleri” kapsamında çalışmalar yapılması ve hayata geçirilmesi
*2006-2008 Dönemini kapsayan “Bölgesel Kalkınma Projeleri”ne yönelik çalışmaların yapılması ve hayata geçirilmesi ve projeler hazırlanması
*Üyelerimizden ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek proje fikirlerinin değerlendirilmesi ve yapılması,
konularında yoğun bir şekilde çalışma ve araştırma yapacaktır.
03 Ekim’de imzalanan AB Müktesebatı ile ilgili maddelerin iş dünyasını ilgilendiren yaklaşık 27 maddesi ile ilgili de Oda olarak; TOBB kanalı ile tüm ilgili sektörlere yönelik çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

AB BİLGİ BÜROSU’NUN ETKİNLİKLERİ:

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun katkıları ile ekim ayı içinde odamızın düzenlediği 10 ayrı konuda ki seminerle Avrupa Birliği konusu gündeme taşınmıştır.
  “AB-Türkiye İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi Ve Bugünkü Durumu”,
  “Avrupa Birliği’nin Balıkçılık Politikası”,
  “Avrupa Birliği’nde Sivil Toplum Ve Sivil Toplumun Gelişimi”,
  “Avrupa Birliği’nde Bölgesel Kalkınma Politikaları”,
  “Avrupa Birliği’nin Kültür Politikası”
  “Türkiye-AB Mali İlişkileri”
  “AB Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uygulamaları”
  “Tarım Ürünlerinde AB Standardizasyonu”
  “AB Hibe Programları İçin Proje Yazılım Teknikleri”
konuları AB bilgi büromuzun organizasyonu ile iş dünyasına ve ilgililere sunulmuştur.

 TTSO AKREDİTE OLUYOR

Türk Oda Sistemi için bir kalite modeli olan, Oda Akreditasyon projesi için Odamızın da yer aldığı bu dönem başvurular, 20 Eylül 2005 tarihinde gerçekleşen Akreditasyon Kurul Toplantısında incelenmiş, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusu kabul edilmiştir..
TOBB’nin 2001 yılında İngiltere Odalar Birliği ile yürütmeye başladığı ve Haziran 2005 tarihinden itibaren de Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi işbirliği ile devam ettirilmekte olan Oda Akreditasyon Sistemi, Ticaret ve Sanayi Odalarının hizmet kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik bir TOBB girişimidir.
Türk oda sistemi için önemli olan kalite stratejisi çalışmalarının amacı; Odaların hizmet türlerinin arttırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda sistemi içinde yakınlaşma sağlanması ve bu sayede Türk Oda sisteminin Avrupa Oda Sistemi ile entegrasyonuna katkı sağlanmasıdır. Bu sistem temelde, Odaların yerine getirmesi gereken asgari hizmetleri ortaya koymakta, bu hizmetlerin gerektiği şekilde yerine getirildiğine ilişkin olarak ilgili odaların her yıl kendi performanslarını değerlendirmeleri öngörülmektedir.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Oda Akreditasyon Sitemine dahil olmasıyla, iş hayatının gelişmesini ve büyümesini sağlamak amacıyla yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde en yüksek temsil, hizmet ve destek sunacak öncü bir yapının oluşturulması sağlanacaktır.

 TTSO ULUSLAR ARASI KARADENİZ KULÜBÜNDE

Trabzon’un üyesi bulunduğu Uluslar arası Karadeniz Kulübü Başkanlar Toplantısı Trabzon’da yapıldı. Toplantıda oy birliği ile Trabzon üç yıllık dönem başkanı olurken, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan EREN, Yürütme Kurulu Başkanı olarak seçildi.

 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTILAR

 KARADENİZ GÜÇBİRLİĞİ TOPLANTISI (MAYIS 2000)


TTSO’nun konuğu olarak bir araya gelen bölge odaları, bölgenin sorunlarını tartışarak Karadeniz Güç Birliği’ni oluşturulmasına karar verdiler.

 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (MAYIS 2000)

TTSO’da gerçekleştirilen bir konferansta, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Serap Oğuz GÖNÜLAL tarafından, “Yapı Zorunluluk Sigortası” ile “Yapı Sorumluluk Sigortası Yasa Tasarısı” hakkında bilgi verildi.

 LEASİNG, FACTORING (21 HAZİRAN 2000)

TTSO-KTÜ işbirliği çerçevesinde “Finans Yönetimleri, Factoring ve Leasing” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak KTÜ öğretim Üyesi Doç Dr. Hüseyin DAĞLI katıldı.

 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ TURİZM HAREKETLERİ İÇİNDE TRABZON’UN YERİ (EKİM 2000)

Bölgenin turizm potansiyelinin gündeme getirildiği konferansa konuşmacı olarak Turizm Bakanlığı eski genel müdür yardımcılarından İsmet ÜLKER katıldı.

 BANKACILIK SEKTÖRÜ İLE TOPLANTI (ARALIK 2000)

TTSO öncülüğünde bir araya gelen Trabzon Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ile kamu ve özel sektör bankalarının temsilcileri, mevcut sorunları belirlediler ve bu sorunların aşılmasında bankacılık sektörünün rollerini tartıştılar.

 “TRABZON’UN KALKINMASI İÇİN YEREL VE ULUSAL DÜZEYDE NASIL LOBİCİLİK YAPILABİLİR” (23 ŞUBAT 2001)

TTSO öncülüğünde Trabzon’daki sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa organize ettiği, “Sivil Toplum Devlet İlişkileri ve Lobicilik” adlı konferansı TÜSİAD Brüksel Temsilcisi Dr. Bahadır KALEAĞASI sundu.

 MPM TOPLANTISI (22 ŞUBAT 2001)

Trabzon’da verimlilik, gelişmekte olan sektörler, öncelikli sektörler ve hızlı kalkınma için gerekli koşulların gündeme getirildiği, MPM tarafından düzenlenen “Karadeniz Bölgesi’nde Verimlilik Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı 22 Şubat 2001 tarihinde gerçekleştirildi.

 TURİZM HAFTASI (NİSAN 2001)

Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen panel TTSO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

 TRABZON HOLDİNG VE İPEKYOLU ÜNİVERSİTESİ (23 NİSAN 2001)

Faaliyetlerini Ankara’da sürdüren Trabzon Kalkınma Derneği ile Odamızın organize ettiği İlimizde, yatırım holding ve vakıf üniversitesi kurulması ile ilgili görüşlerin anlatıldığı toplantı 23 Nisan 2001 tarihinde yapıldı.

 TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-4 (22 MAYIS 2001)

TTSO’da düzenlenen “Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı”nın dördüncü ayağında, bölgesel ve yerel sorunlar tartışıldı. Konferans da, bölgemiz ve Trabzon için öncelik taşıyan konular dört başlık altında gündeme getirildi.
 ·  Trabzon’un fuarlar ve konferanslar şehri olması için yapılması gereken çalışmalar ve Trabzon’un turizm potansiyeli.
 ·  Trabzon’un eğitim merkezi olması için yapılması gereken çalışmalar
 ·  Trabzon’un sağlık merkezi olması için yapılması gereken çalışmalar
 ·  Doğu Karadeniz Kalkınma Planı (DOKAP) ve Doğu Karadeniz Ormancılığı
Konferans kitap halinde basılmıştır.

 TRABZON’UN SOSYO EKONOMİK DURUMU VE ÖĞRENCİ SORUNLARI (30 MAYIS 2001)

KTÜ’nün katkıları ile Odamızın hazırlamış olduğu, “Trabzon’un Sosyo Ekonomik Yapısı ve Üniversite Öğrencilerinin Sorunları” konulu anket çalışmamızın sonuçları üniversite öğrencilerinin, işadamlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin geniş katılımı ile gerçekleşen toplantıda açıklandı.

 TÜRSAB TOPLANTISI (02 HAZİRAN 2001)

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin toplantısı, Başaran ULUSOY başkanlığında TTSO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda yapıldı.

 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ (21 HAZİRAN 2001)

TTSO ve KTÜ’nün işbirliği ile düzenlenen, KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU’nun konuşmacı olarak katıldığı “Kent Bilgi Sistemleri” konulu konferans TTSO Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

 TEBRİZ-TRABZON İŞADAMLARI TANIŞMA TOPLANTISI (22 HAZİRAN 2001)

İran İslam Cumhuriyeti Doğu Azerbaycan Valisi Yahya Muhammed ZADE ve beraberindeki yüz kişilik işadamı heyeti “Trabzon-Tebriz İşadamları Tanışma Toplantısı” için Trabzon’a geldiler. 22-25 Haziran 2001 tarihleri arasında TTSO Giriş Katında gerçekleşen etkinlikte, Tebriz’den gelen işadamları, firmalarını ve ürünlerini tanıtma imkanı buldular.

 TRABZONSPOR’A DESTEK TOPLANTISI (24 AĞUSTOS 2001)

Trabzonspor’a destek çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Divan Kurulu, yöneticiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, işadamları ve taraftarlar bir araya geldi.

 İPEKYOLU 2001 FUARINA KATILAN ODALARIN YÖNETİCİLERİ TTSO’DA BİRARAYA GELDİLER (29 EYLÜL 2001)

İpekyolu 2001 fuarına iştirak eden ve açılışa katılan odaların yöneticileri TTSO’da yapılan toplantıda bir araya gelerek bölgesel sorunları tartışma imkanı buldular.

 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SEMİNERİ (10 EKİM 2001)

Sınai Mülkiyet Hakları konusunda Trabzon Kamuoyunun ve özellikle sanayi ve iş çevrelerinin bilinçlendirilmesi amacıyla; Türk Patent Enstitüsü ve TTSO işbirliği ile bir eğitim semineri düzenlendi. Markalar, Patent ve Endüstriyel Tasımların anlatıldığı seminer Odamızın Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

 TRABZON EKONOMİSİNİN GELİŞTİRLMESİ MEVCUT SORUNLARININ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TESPİTİ TOPLANTISI 1 (06 ŞUBAT 2002)

Odamızca organize edilen, Vali Adil YAZAR başkanlığında gerçekleştirilen, İlimizin acil ve öncelikli sorunlarının ve çözüm önerilerinin gündeme getirildiği toplantı, Sivil toplum örgütlerinin başkanları ve Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

 T.O.B.B. BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN TTSO’DA (04 MART 2002)

T.O.B.B. Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve beraberindeki heyetinin Odamızı ziyaretlerinde, Trabzonlu işadamları, bürokratlar ve meclis üyelerimizin bir araya getiren bir toplantı yapıldı.

 TRABZON EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ MEVCUT SORUNLARININ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TESPİTİ TOPLANTISI 2 (03 NİSAN 2002)

Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi Mevcut Sorunlarının ve Çözüm Önerilerinin Tespiti toplantısında oluşturulan Çalışma Komisyonunun hazırlamış olduğu program ve ilgili bakanlıklara sunulacak dosyalar Trabzon kamuoyunun bilgisine sunuldu.

 PARA POLİTİKALARINDAKİ GELİŞMELER (04 EYLÜL 2002)

T.C. Merkez Bankası, Dünya Gazetesi ve Odamızın organizasyonu ile yapılan Merkez Bankası Başkanı Süreyya SERDENGEÇTİ’nin konuşmacı olarak katıldığı “Para Politikalarındaki Gelişmeler” konulu konferans Odamızda yapıldı.

 CE İŞARETİ PANELİ 810 EKİM 2002)

TTSO ile KOSGEB Trabzon KÜGEM Müdürlüğünce ortaklaşa organize edilen CE İşareti Paneli, sanayici üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GENÇLİK EĞİTİM PROJESİ (12-13 EKİM 2002)

GSM, British Council ve Connecet Youth Internatıonal işbirliği ile Odamız AB Bilgi Bürosu koordinasyonunda gerçekleşen toplantıya 37 kişilik bir grup katıldı. Proje kapsamında, sivil toplum kuruluşlarına, uluslararası düzeyde gençlik projeleri yapabilmeleri, bu projelere finansman sağlayabilmeleri ve yerel düzeydeki projelerin kalitelerini arttırabilmeleri için, uzmanlar tarafından 2 gün süren bir eğitim semineri verilmiştir.

 TÜRKİYE GELECEĞİNİ İSTİYOR (22 EKİM 2002)

Türkiye’nin en geniş tabana sahip sivil toplum temsilcisi ve özel teşebbüsün en üst yasal temsilcisi olan T.O.B.B. kendisine kanunla verilen görevlerinin yanı sıra toplumsal duyarlılığı ve sorumluluğu gereği; “Türkiye Geleceğini İstiyor” adlı bir toplumsal seferberlik başlattı. Bu amaçla hazırlanan bildiri metni, 22 Ekim 2002 Salı günü saat 11.00’de tüm Türkiye’de ki oda ve borsalarda yapılan basın toplantılarıyla kamuoyuna sunuldu.

 BİLGİSAYAR KULLANAN FİRMALARA UYARI (30 EKİM 2002)

Ülkemizde en çok kullanılan baskı öncesi, tasarım ve WEB programlarının dört ana üreticisi olan, ADOBE 8Photoshop), COREL, MACROMEDİA ve QUARK firmalarının Türkiye distribütörleri TTSO’da ürünlerini, hizmetlerini ve lisanslama seçeneklerini tanıtacakları bir toplantı düzenlediler.

 İŞ GÜVENCESİ YASASI (31 EKİM 2002)

09.08.2002 tarihinde T.B.M.M.’nde kabul edilerek yasalaşan ve 15 Mart 2003 tarihinde yürürlüğe girecek olan “4473 Sayılı İş Güvencesi Yasası’nın tanıtılması, içeriği ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar hakkında TTSO’da bir konferans düzenlendi. Konferansı, İş Yasası Uzmanı Eski Çalışma Genel Müdürü İsmail BAYER sundu.

 AVRUPA BİLGİ MERKEZİ TRABZON’DA (10 ARALIK-17 ARALIK 2002)

KOBİ’lerimizin, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve diğer aday ülkelerin işletmeleri ile rekabet gücünün arttırılması için oluşturulan AB programı Avrupa Bilgi Merkezleri’nin açılacağı 12 il arasında Trabzon’da belirlendi.
TTSO, KOSGEB TEKMER, KOSGEB KÜGEM ve Trabzon’daki sivil toplum örgütlerinin ve finans kuruluşlarının katılımları ile gerçekleşen toplantılar sonucunda, ihale şartlarının yerine getirilerek, ABM ihalesine girilmesine karar erildi. KOSGEB KÜGEM’in öncü kuruluş olarak yer aldığı oluşumda, KOSGEB TEKMER, TTSO, TESOB, TTB, DKİB, TÜRSAB’ın bulunduğu “Doğu Karadeniz Trabzon Avrupa Birliği Merkezi Konsorsiyumu” oluşturuldu.

 DÜNYA BANKASI İSTİHDAM PROJESİ (ARALIK 2002)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Yetiştirme Dairesi Başkanı Bayram AKBAŞ, Odamızda yapılan toplantıda, Dünya Bankasınca desteklenen “Özelleştirme Sosyal Destek Projesi” kapsamında Trabzon’da da istihdam yaratma çalışmalarının yapılacağını ifade etti.

 TRABZON’UN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI (25 OCAK 2003)

Trabzon’un sorunlarının ve çözüm önerilerinin yeni milletvekillerimiz ile tartışıldığı toplantı, TTSO’nun öncülüğünde Valimiz Sayın Adil YAZAR’ın başkanlığında, sivil toplum örgütlerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Ankara’dan önce Trabzon’da yapılan toplantı ile öncelikli sorunlarımızın belirlenmesi sağlandı. İşbirliği halinde sürdürülecek çalışma yöntemi ile Ankara’da yoğun bir dönem başlayacak.

 YENİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU (04 ŞUBAT 2003)

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun meydana getireceği yeni uygulamalarla ilgili, sivil toplum örgütlerinin düşüncelerini kamuoyuna duyurmak üzere TTSO’da bir toplantısı yapıldı.

 VERGİ BARIŞI YASASI (13 MART 2003)

Vergi Barışı Yasası ile ilgili olarak Trabzon Defterdarlığı ile Odamız arasında ortaklaşa organize edilen, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Birol ACAR ve Dinçer AYDEMİR’in konuşmacı olarak katıldığı “Vergi Barışı Yasası’nın tanıtılması, açıklanması ve sorunlarla ilgili bilgi verilmesi” konulu bir konferans yapılmıştır.

 BSEF’2003 “1. ULUSLARARASI KARADENİZ TİCARET, SANAYİ VE ORTAK GİRİŞİMLER FUARI TOPLANTISI

Trabzon Dünya Ticaret Merkezi’nin açılışı, 29 Mayıs-01 Haziran 2003 tarihlerinde, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye devlet ve özel sektörü bir araya getirecek, BSEF’ 2003 “1. Uluslararası Karadeniz Ticaret, Sanayi ve Ortak Girişimleri Fuarı” ile yapılacaktır. Yapılan çalışmaların ortak bir platformda değerlendirilebilmesi için, Odamızca organize edilen toplantıya, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri davet edilmiştir.

 DIŞ TİCARETTE MENŞE KURALLARI (12-13 HAZİRAN 2003)

Gümrük Müsteşarlığı, T.O.B.B. VE Odamızın organize ettiği “Dış Ticarette Menşe Kuralları” konulu Karadeniz Bölgesi seminerine, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Recai ŞEN, Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Tekin ÇİTOĞLU, T.O.B.B. Dış İlişkiler Şube Sorumlusu Özlem KAPLAN konuşmacı olarak katıldılar.

 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE TEKNOLOJİ BÖLGELERİ KANUNU’NUN SAĞLADIĞI İMKANLAR (13 HAZİRAN 2003)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, T.O.B.B. ile Odamızın ortaklaşa organize ettiği seminere Bakanlık, KOSGEB, TTGV , KTÜ yetkilileri ve sanayicilerimiz konuşmacı olarak katıldılar.

  TARIMSAL YATIRIMLA YOKSULLUĞUN ÖNLENMESİ PROJESİ (28 HAZİRAN 2003)

Tarımsal Yatırımla Yoksulluğun Önlenmesi Projesi konulu toplantı Vali Aslan YILDIRIM’ın başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile Odamızda gerçekleştirildi.

 T.O.B.B. KONSEY TOPLANTISI (05 TEMMUZ 2003)

T.O.B.B. Yönetim Kurulu Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve konsey üyelerinin katıldığı T.O.B.B. Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı Odamızda gerçekleştirildi.

 SERMAYE PİYASALARI TANITILDI (05 MART 2003)

“Sermaye Piyasaları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” üyelerimizin katılımlarıyla Odamızda yapıldı.

 İKV’DEN SEMİNER (09 EYLÜL 2003)

“Katılım Öncesi Süreçte Türkiye-AB Semineri” ilgili kesimlerin katılımı ile Odamızda gerçekleştirildi.

 YOKSULLUĞUN AZALTILMASI İÇİN KREDİ İMKANI (16 EYLÜL 2003)

“Mikrokredi Vasıtasıyla Yoksulluğun Önlenmesi” konulu konferans geniş katılımlı bir toplantıda Odamızda gerçekleştirildi.(Aziz AKGÜL)

 KÖKSAL TOPTAN’IN KONFERANSI (25 EYLÜL 2003)

“Avrupa Birliği Sürecinde Türk Yargısı” konulu konferans geniş katılımlı bir toplantıda Odamızda gerçekleştirildi.(Köksal TOPTAN)

 KOSGEB’DEN YENİ DESTEK MODELLERİ (08 EKİM 2003)

KOSGEB Destek Modelleri, Odamızda yapılan toplantıda sanayici üyelerimize tanıtıldı.

 TRABZON’UN SORUNLARI MİLLETVEKİLLERİ İLE MASAYA YATIRILDI (10 EKİM 2003-25 EKİM 2003)

“Türkiye ve Trabzon Ekonomisi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu toplantılar, AK Parti ve CHP Trabzon milletvekillerinin katılımları ile Odamızda gerçekleştirildi.

 MİCROSOFT TRABZON’DA (25 ARALIK 2003)

Microsoft Türkiye Genel Müdürü ve TOSYÖV Başkanı Odamızı yaptıkları ziyarette, Microsoft tarafından Trabzon’a yapılacak yatırımlar ve 2004 yılında gerçekleşecek Bilişim Fuarı konuları gündeme getirildi.

 TEKNOPARK KURULUYOR

Teknoloji Geliştirme Bölgesi kazandırma çalışmalarında Odamızda yapılan toplantıda şirket kurma aşamasına gelindi. AR-GE projelerinin yürütüleceği merkezde, bölgesel kalkınma, gelişme ve istihdam alanı yaratma yönünde çalışmalar yapılacak.

 AB FONLARI İÇİN TRABZON ŞANSLI BÖLGE (23 OCAK 2004)

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Programlar Koordinatörü Sevinç ATABAY’ın katıldığı “AB Topluluk Programları ve KOBİ’lere Sunulan İmkanlar” konulu konferans Odamızda yapıldı.

 DOĞU KARADENİZ’DE KÜÇÜK AKARSULAR ÜZERİNDEKİ ENERJİ İMKANLARI

(29 OCAK 2004)

Trabzon Valiliğince sunumu yapılan, Doğu Karadeniz’de Küçük Akarsular Üzerindeki Enerji İmkanları konulu toplantı Odamızda gerçekleştirildi.

 AB’DE ORTAK TARIM POLİTİKASI (29 OCAK 2004)

“Anadolu Semalarında Avrupa Ufukları” projesi kapsamında Odamızca organize edilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar UYSAL’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda AB’nin Tarım Politikası anlatıldı.

 KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE (07 ŞUBAT 2004)

Odamız ve KASİYAD’ın ortaklaşa organize ettiği “Küreselleşme Ekseninde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Konumu ve Geleceği” konulu toplantı ASAM Başkanı Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ’ın sunumu ile gerçekleşti.

 ENFLASYON MUHASEBESİ TANITILDI (19 MART 2004)

Odamız ve Trabzon Defterdarlığınca organize edilen, Gelirler Başkontrolörü Metin KÜÇÜKYAĞLIOĞLU ve Gelirler Kontrolörü Atlar Ömer ARTACI’nın konuşmacı olarak katıldığı Enflasyon Muhasebesi konulu seminer Odamızda yapıldı.

 TRABZON’UN KALKINMA PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ (22 MART 2004)

Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Ülker GÜZEL ve yetkililerin katıldığı Trabzon’un Kalkınma Projeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi konulu toplantı geniş bir katılımla yapıldı.

 TÜRKİYE-UKRAYNA İŞ ORTAKLIKLARI FORUMU (07 HAZİRAN 2004)

AKVİL ve Odamızca organize edilen “Türkiye-Ukrayna İş Ortaklıkları Forumu” işadamlarımızın katılımı ile yapıldı.

 FINDIKTA YAŞANAN DON OLAYI (21 TEMMUZ 2004)

Fındıkta yaşanan don tahribatı nedeniyle Bölgemizde oluşan ekonomik kayıpların giderilmesi amacıyla, Odamız öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile bir araya gelindi. Toplantıda Hükümetim acil karar alması ve fındık üreticisinin zararının karşılanmasının talep edildiği bir rapor hazırlanarak Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara gönderildi.

 GARANTİ ANADOLU SOHBETLERİ TOPLANTISI (20 AĞUSTOS 2004)

Garanti Bankası, Dünya Gazetesi ve Odamızın işbirliği ile Trabzon’da düzenlenen toplantıda; kent ekonomisi, dünya tarım piyasaları ve fındık konuları ele alındı.

 TEŞVİK TOPLANTISI TTSO’DA YAPILDI (26 AĞUSTOS 2004)

İlimizde yer alan sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla gerçekleşen yeni teşvik çalışmaları ile ilgili önerilerin değerlendirildiği toplantı Odamızda yapıldı.

 ÇAY SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİ TTSO’DA BİRARAYA GELDİ (26 AĞUSTOS 2004)

Türkiye’de çay sektöründe faaliyet gösteren kuruluş ve firmalar ile temasda bulunmak üzere ülkmize gelen Vietnam Çay İşletmeleri Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet, Odamızda gerçekleşen toplantıda Trabzonlu firmalarla bir araya geldi.

 AB KOBİ POLİTİKALARI DESTEK MEKANİZMALARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI TOPLANTISI (26 EKİM 2004)

Odamız AB Bilgi Bürosu tarafından Avrupa Birliği İletişim Projesi kapsamında düzenlenen toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB Teknoloji Destek Süreçleri Grubu Yöneticisi Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU konuşmacı olarak katıldı.
 TRABZON’UN SORUNLARI TOPLANTISI (12 KASIM 2004)
Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Tespiti” toplantısının 2004 ayağı, Odamızın organizasyonu, Valimiz Sayın Hüseyin YAVUZDEMİR’in başkanlığında yapıldı.

 DÜNYA GAZETESİ İŞ GELİŞTİRME TOPLANTISI (23 KASIM 2004)

Dünya Gazetesince düzenlenen “2005 yılına girerken Trabzon” konulu toplantı, Trabzon Valiliği, TTSO, TTB, DKİB ve TSİAD’ın katkılarıyla Odamızda yapıldı.
 DOĞU KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI-02 ARALIK 2004
TOBB tarafından organize edilen “Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı” 23 Ticaret ve Sanayi Odası, 8 Ticaret Borsasının katılımı ile Odamızda yapıldı.
Toplantıda, Bölgenin ortak sorunları ve çözüm önerilerinin tespit edilerek; 05 Ocak 2005 tarihinde Ankara’da Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN’ın başkanlığında düzenlenecek olan “TOBB Bölgesel ve Sektörel İstişare Toplantısı”nda sunulmak üzere, Odamızca yapılan çalışma sonucunda bir rapor haline getirildi.
Doğu Karadeniz’in sıralanan sorunlarını Başbakana arz etmek üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Eren bölge temsilcisi olarak seçildi..
02 Aralık tarihinde gerçekleştirilen toplantıda oda ve borsa başkanları tarafından ifade edilen Doğu Karadeniz’in ortak paydasında yer alan sorunlar şu başlıklar altında belirlendi.

1- Teşvik

2- Ulaşım sorunu ve altyapı eksiklikleri

3- Tarım başlığı altında,

4- Çevre ve turizm

5- Eğitim

6- Dış Ticaret

 YENİ TÜRK LİRASI TANITILDI-08 ARALIK 2004

Trabzon Defterdarlığı, TTSO, Merkez Bankası Trabzon Şubesi, TESOB ve TSMMO’nın müştereken organize ettiği “Yeni Türk Lirasının Tanıtımı ve Bununla İlgili Uygulamalar” konulu seminer, geniş bir katılımla Odamızda gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Şadan Eren’in yönettiği seminerde, Merkez Bankası Baş Veznedarı Naki AYDEMİR, “Paraların Fiziki Özellikleri” konusunda bilgi verdikten sonra, Trabzon Defterdarı Kenan Karadeniz, Merkez Bankası Trabzon Şube Müdürü Hayati Boyalı, TESOB Başkanı Halil İbrahim Kalfaoğlu ve TSMMO Başkanı Veysel Zekai Bak konuşmacı olarak katıldı.

 ENFLASYON MUHASEBESİ VE VERGİ SİSTEMİ-13 ARALIK 2004

TOBB, TTSO ve TTB’nca organize edilen “Türk Vergi Sisteminde Enflasyon Muhasebesine Geçilmesine İmkan Veren Düzenlemeler” konulu toplantıya; TOBB’dan Fatih Dural, Maliye Bakanlığı’ndan Şube Müdürü Firuzan Tığlı, Hesap Uzmanı Ali Tuğlu ve TÜRMOB’dan Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, konuşmacı olarak katıldı.

 TRABZON TARİHİ ANLATILDI- 25 ARALIK 2004

“Tarih İçinde Trabzon” konulu Konferans 25 Aralık tarihinde Odamızda yapıldı. TTSO ve KASİYAD’ın organize ettiği konferansa konuşmacı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Necati Demir katıldı.

 ENFLASYONSUZ ORTAM ANLATILDI- 16 ŞUBAT 2005

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Referans Gazetesi ve Odamızın organizasyonu ile yapılan “”Enflasyonsuz Ortamda İşletme Yönetimi” konulu seminer TTSO’da yapıldı.

 AB’NİN KİLİTİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ- 18 NİSAN 2005

AB İletişim Projesi kapsamında Odamızca organize edilen “AB Mali Yardımları” konulu seminer TTSO’da yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak AB Genel Sekreterliği Ekonomik ve Mali İşler Daire Başkanı Dr. İnci ATAÇ RÖSCH katıldı.

 AB’NİN KİLİTİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ- 07 MAYIS 2005

Sivil Toplum Geliştirme Programı kapsamında Odamızın organizasyonu ve Sivil Toplum Kuruluşu Destek Ekibinin destekleriyle gerçekleşen “AB Müzakere Sürecinde Sivil Toplumun Rolü ve Önemi” konulu panel yapıldı.
Panele konuşmacı olarak; Prof. Dr. Fuat KEYMAN ve Sayın Can BAYDAROL katıldı.

 YENİ TEŞVİK YASASI TANITILDI-16 HAZİRAN 2005

Trabzon’u teşvik kapsamına alan 5350 sayılı “Yatırımların ve istihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili Odamızın başlattığı çalışmaların bilgilendirme ayağı kapsamında gerçekleştirilen panel geniş katılımla yapıldı.
Panele konuşmacı olarak; SSK İl Müdürü, Karadeniz Vergi Dairesi Müdürü, Milli Emlak Müdürü, TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müessese Müdürü ve TMMMO Başkanı katıldı.

 SANAYİCİLER VE KOBİ’LER TTSO’DA BULUŞTU-17 HAZİRAN 2005

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen “KOSGEB Destekleri” konulu toplantı; sanayici üyelerimizin ve KOBİ’lerin katılımlarıyla yapıldı.
Toplantıya konuşmacı olarak KOSGEB Uzmanı Selçuk USTA katıldı.

 “TRABZON EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ, MEVCUT SORUNLARIN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TESPİTİ 2005 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI”-20 HAZİRAN 2005

Valimiz Sayın Hüseyin YAVUZDEMİR’in başkanlığında gerçekleşen ve Odamızca altı ayda bir organize edilen, “Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Tespiti” 2005 yılı değerlendirme toplantısı, Trabzon Milletvekilleri ve ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımlarıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.

 “SANAYİCİ AR-GE DESTEKLERİ TOPLANTISI”-15 TEMMUZ 2005

TÜBİTAK’ın katkılarıyla Odamızca organize edilen; Sanayi AR-GE Destekleri Konulu toplantı Odamızda yapıldı.

  “KOBİ’LERİN YENİ KREDİ VE FİNANSMAN KRİTERLERİ”-22 AĞUSTOS 2005

TOBB, Türkiye Bankalar Birliği, BDDK’nın ortak katılımlarıyla Odamızca organize edilen toplantıya; İş Bankası, BDDK yetkilileri konuşmacı olarak katıldılar.

 “KAYITLI ELEMAN İSTİHDAMINI TEŞVİK PROJESİ KOBİ DESTEKLEME KREDİSİ PROGRAMI ”-07 EYLÜL 2005

KOBİ’lerin nitelikli ve kayıtlı işgücü istihdamının teşviki ve arttırılmasına yönelik olarak başlatılan sıfır faizli Kayıtlı Eleman İstihdamını Teşvik Projesi KOBİ Destekleme Kredisi Programı Odamızda yapılan toplantı ile tanıtıldı.

  “GİRİŞİMCİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI”-16 KASIM 2005

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Odamızın organizasyonu ile düzenlenen “Girişimcileri Bilgilendirme Toplantısı”nda; bakanlık uzmanlarının hazırladığı Trabzon ölçeğindeki uygun yatırım alanları konusunda kamuoyuna bilgi sunuldu.
 “ŞİRKETLERİN SOSYAL SORUMLULUĞU”-20 OCAK 2006

Odamızca organize edilen “Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu” konulu toplantıya; TEPAV Baş ekonomisti Dr. Hasan ERSEL, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ konuşmacı olarak katıldı.

 MECLİS TOPLANTILARI İLE BÜTÜNLEŞEN ETKİNLİKLER

Kenan TANRIKULU (Sanayi ve Ticaret Bakanı), Adil YAZAR,
Asım AYKAN- 27 Ekim 2000
CHP Parti Meclis Üyesi Murat KARAYALÇIN- 24 Kasım 2000
Alarko Şirketler Topluluğu Eş Başkanı Üzeyir GARİH- 26 Ocak 2001
DYP Genel Başkanı Tansu ÇİLLER, 23 Şubat 2001
Fazilet Partisi Sivas Milletvekili Abdüllatif ŞENER, 30 Mart 2001
Trabzon Milletvekili Nail ÇELEBİ,29 Haziran 2001
Trabzon Defterdarı Alptekin YÜCEBAŞ, 25 Ocak 2002
KTÜ Rektörü Türkay TÜDEŞ, 28 Şubat 2002
Trabzon Emniyet Müdürü Hamdi GÜNGÖR, 26 Nisan 2002
Köy Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin ALİOĞLU, 31 Mayıs 2002
Özelleştirme Sosyal Destek Projesi Proje Danışmanı Melih YALÇINER, 30 Ocak 2003
Trabzon Defterdarı Alptekin YÜCEBAŞ, 28 MART 2003
T.O.B.B. Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, 28 NİSAN 2003
9. Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL, 26 MAYIS 2003
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILDIRIM, 28 Mayıs 2003
CHP Genel Başkanı Deniz BAYKAL, 27 HAZİRAN 2003
Trabzon Belediye Başkanı Niyazi SÜRMEN, 26 EYLÜL 2003
Trabzon Valisi Hüseyin YAVUZDEMİR, 27 EYLÜL 2004
KTÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercüment OVALI, 26 Ağustos 2005
KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÖZEN, 28 EKİM 2005
Trabzon Defterdarı Abdullah KARADENİZ, Gelir İdare Başkanı Nemci KESKİNSOY, 25 KASIM 2005
TOBB AB Müdürü Mustafa BAYBURTLU, 30 ARALIK 2005
Trabzon Olgunlaşma Müdürü Nurgül KARAGÖZ, 27 OCAK 2006

 KOMİSYONLAR VE KOMİTELER

MECLİSİMİZCE KURULAN KOMİSYONLAR


 BÜTÇE KOMİSYONU

 RUSYA FEDERASYONU SOCHİ VE KARADENİZ LİMAN KENTLERİ KOMİSYONU

 RUSYA FEDERASYONU KOMİSYONU (DİĞER BÖLGELER)

 FUARLAR, KONGRE, KONFERANS VE TOPLANTILAR KOMİSYONU

 ACARİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ BÖLGESİ KOMİSYONU

 GÜRCİSTAN KOMİSYONU

 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ KOMİSYONU

 KOBİ VE KOSGEB DESTEKLERİ KOMİSYONU

 AB, AB FONLARI ve TÜBİTAK DÜŞÜNCE PROJELERİNDEN YARARLANMA VE PROJE
GELİŞTİRME KOMİSYONU

 MEVZUAT KOMİSYONU

 TURİZM KOMİSYONU

 DOĞALGAZ KOMİSYONU

 SAĞLIK KOMİSYONU

 BÖLGESEL YATIRIM ALANLARI VE ORTAK GİRİŞİMLER ARAŞTIRMA VE DANIŞMA KOMİSYONU

 PROJE GELİŞTİRME KOMİSYONU

 SOKAK ÇOCUKLARI YARDIM VE DESTEK KOMİSYONU

 ULUSLAR ARASI NAKLİYAT KOMİSYONU

 SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER KOMİSYONU

 ARSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOMİSYONU

 TARIM VE SERACILIK GELİŞTİRME KOMİSYONU

YÖNETİM KURULUMUZCA OLUŞTURULAN KOMİTELER


1-Teşvik İnceleme Ve Yatırımları Takip Komitesi

2-Petrol Arama Çalışmalarını Takip Komitesi

3-Gazete Komitesi

4-130. Yıl Etkinlikleri Komitesi

5-KTÜ Komitesi

6-Meslek Grupların Toplanmasını Ve Çalışmalarını Denetleme Komitesi

7-Meslek Gruplarının Düzenlenmesi Komitesi

  TANITIM

 (Interaktif CD ve VCD)- Trabzon’un ve TTSO Üyelerinin tanıtımına yönelik hazırlanan Interaktif CD ve VCD
 İş Rehberi- Üyelerimize ait bilgileri içeren Trabzon İş Rehberi basılarak dağıtımına başlandı
 Ekonomik Rapor- Trabzon’un ekonomik bilgilerini içeren Trabzon Ekonomik Raporu 2001 – 2003 basılarak dağıtımı yapılmıştır. Ekonomik Rapor 2006’da bu yıl içinde basıma hazır hale getirilecektir.
 Faaliyet Raporu- Odamızın Kasım 1999-Kasım 2000 tarihleri arasındaki faaliyetleri ve geleceğe yönelik hedefleri bir kitapçıkta toplandı.
 Tanıtım broşürleri- 2000’li Yıllarda Trabzon- Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 2001- Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 2002
 Türkiye’nin Sorunlarına Çözüm Konferansı Trabzon Kitabı
 “Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi-Mevcut Sorunlarının ve Çözüm Önerilerinin Tespiti” toplantılarında hazırlanan raporlarla oluşturulan kitap aynı isimle basılarak ilgili yerlere dağıtımı yapılmıştır.
 Alman yatırımcılar için hazırlanan, Türkçe-İngilizce-Almanca Tanıtım Broşürü
 Yatırım ve Teşvik için hazırlanan Türkçe-İngilizce-Rusça “Dünya Kenti Trabzon Broşürü”
 Trabzon’un Konferanslar Toplantılar Kongreler ve buna Bağlı Turizm Merkezi olma potansiyelini içeren Broşür ve CD Çalışması, (hazırlık aşamasında)
 Trabzon’da Selçuklu ve Osmanlı eserleri tanıtım kitapçığı (hazırlık aşamasında)

 TOBBNET ODAMIZDA

TOBB tarafından hazırlanan ve tüm oda ve borsalarda kullanılması planlanan TOBBNET Bilgisayar Programı ilk olarak Odamızda kullanıma açılmıştır.

 INTERNET VE İLETİŞİM

Oda hizmetlerinin güncelleştirilerek Internet üzerinden verilmesi amacıyla oluşturulan WEB Sayfası’nda Odanın tüm etkinliklerinin yanı sıra yedi bin civarındaki üyemize ait bilgiler yer almaktadır.
www.ttso.org.tr

 SANAL FUAR PROJESİ

TTSO üyelerinin ürün ve hizmetlerini yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda tanıtımını, satış ve pazarlamasını sağlayacak “Sanal Fuar” projesi Odamızda yapılan slayt gösterisi ve sunumla kamuoyuna tanıtıldı.
Proje kapsamında, bir çok firmanın ürünü online olarak www.trabzonticaret.net içinde sergilenmeye başladı. Yapılan çalışma ile üye sayısı her gün biraz daha artmaktadır.

 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 AB Bilgi Bürosu

 İGEME Temsilciliği

 Internet Kıraathanesi

 Dokümantasyon Merkezi

 ODA ÇALIŞMALARINA AİT İSTATİSTİKİ RAKAMLAR

Odamıza 2005 yılında; 44’ü anonim şirket, 326’sı limitet şirket, 13’ü kooperatif ve 209’u gerçek kişi olmak üzere toplam 592 yeni üye kaydolmuştur. Kaydını sildiren üye sayısı, 70’i gerçek kişi, 108’i tüzel kişi olmak üzere, 178 olarak belirlenmiştir. 2005 yılı içinde terkinlere göre yeni kayıt artış oranı % 333 olarak gerçekleşmiştir.
Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonlarında, 2005 yılı içinde Odamızca organize edilen, üyelere yönelik ve daha çok ekonomik konuların ağırlıklı olduğu toplam 31 adet konferans, seminer ve toplantı düzenlenmiştir. Her ay ortalama olarak 3 toplantı düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca İlimizdeki çeşitli kurum ve kuruluşların bir çok organizasyonu ve toplantısına ev sahipliği yapılmıştır.
Firmalarımızın bundan önce Ankara’ya gidip almak zorunda oldukları TIR Karneleri Odamızın Dış Ticaret Bölümü ve TIR Servisince verilmekte olup, yıl içinde 6077 adet TIR Karnesi ve 5870 adet İhracat Belgesi verilmiştir.
Odamızca, 2005 yılında 101 adet ithal makinelere ait Ekspertiz Raporu ve Sanayi Şubemiz tarafından 118 tane kapasite Raporu düzenlenmiştir. Ayrıca 15 adet firma KOBİ Teşvik Belgesi’nden yararlanmıştır.
Üyelerimize ve Trabzon’da her kesime hizmet sunan Dokümantasyon Merkezi’nde toplam 121 kayıtlı kullanıcıya 1648 adet yayınla bilgi sunulmuştur. Odamız Internet Kıraathanesinde yıl sonuna kadar 99 araştırmacıya ücretsiz araştırma yapma imkanı sağlanmıştır.
Odamız bünyesinde firma ürün barkot hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında 52 firmaya barkot hizmeti sunulmuştur.
Ayrıca, tüketici şikayetleri üzerine Odamıza başvuran 675 kişiye, şikayetlerinin çözümü doğrultusunda danışmanlık yapılmış ve yardımcı olunmuştur.

 ÜYE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 Oda bilgisayar altyapısının merkezi hale dönüştürülmesi
 Hizmetlerin internet ortamında hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi
 Dijital Arşiv sisteminin oluşturulması
*WEB sayfasının güncellenmesi,
*Güncellenen WEB sitemizde üye hizmetlerine dönük yeni birimlerin oluşturulması ve on-line olarak üyelere bilgi sunulması(örnek: üye aidatlarının ödenmesi gibi),
*Üye memnuniyet anketinin periyodik olarak yapılması, Meslek gruplarının sınıflandırılmasının yeni program doğrultusunda uygulanması,
*Genişletilmiş Meslek Komiteleri Toplantılarının yılda bir kez düzenli olarak yapılması,
*Oda üyelerimize daha etkin ve daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla üye veri tabanımızın güncellenmesi,
*Üye güncellemelerimizi daha planlı yapabilmek amacıyla Oda Programımızla entegre çalışan ayrı bir adres programı ve protokol programı alınması

facebook Finans