Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sosyal Kültürel Yapı


Trabzon'un Nüfusu

 

GENEL DURUM

Türkiye de ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında 293.055 olan Trabzon İli Nüfusu 2012 yılı Adrese Dayalı nüfus sayımına kadar geçen 85 yıllık süre içerisinde yaklaşık 2,6 kat artarak 758.237 e ulaşmıştır. 

2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilin nüfusu 758.237 dir.  Bu nüfusun 374.562 si (%49,40) erkek, 383.675 i (%50,60) kadındır. 

2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Trabzon 81 İl içinde toplam nüfus itibariyle 29. sırada yer almakta ve Türkiye Nüfusunun %1 ini teşkil etmektedir.


NÜFUSUN EĞİTİM DURUMU

Trabzon da Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, okuma yazma bilenlerin oranı % 94,64 olup, okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise % 5,53 dür. 

Trabzon da eğitim düzeyine göre nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

facebook Finans