Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ekonomik Yapı


Trabzon'un Ekonomik Yapısı

 

EKONOMİK HAYATIN TARİHİ GELİŞİMİ

1750 lerden itibaren, özellikle 19. yüzyil boyunca gelisen Avrupa Sanayi, yakın doğu ile ticari ilişkilerinin büyümesi ve ticaret hacminin artması, İran Transit Yolunun da başlangıç noktasında bulunan Doğu Karadeniz’in bu büyük ve önemli kapısı Trabzon’da ekonomik ve sosyal gelişmeye yol açmıstır. Bunun sonucu olarak Trabzon, Osmanlı döneminde (1868) Vilayet haline getirilmiştir.

Trabzon kültürel ve sosyal yönden gelismiş olmasına rağmen, arzulanan ekonomik gelişmeyi sağlayamamıştır. İlin ekonomisi halen tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır ; nüfusun % 65 i bu faaliyetlerde elde edilen gelirlerle geçimini sağlamaktadır. Ticaret, sanayi, el sanatları, taşımacılık, inşaat ve diğer hizmetler alanında istihdam edilenler ise nüfusun % 35 ini oluşturmaktadır.

Trabzon’da toplam üretim içinde katma değerin payı % 59, girdi payı ise % 41 dir. Trabzon’da girdi oranları Türkiye geneline göre kıyasla daha yüksektir. Bu durum maliyetlerin yükselmesi sonucunu doğurmaktadir.


 

GELİR DURUMU

Trabzon’da Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasila 2001 yılında 1.506 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılı verilerine göre Trabzon Kişi Başına GSYİH sıralamasında 45. sırada yer almaktadır.

Trabzon’da yıllara göre vergi türlerine göre Mükellef Sayıları :

Trabzon’da 41.089 kişi Gelir Vergisi, 4.234 kişi Kurumlar Vergisi, 18.348 kişi Katma Değer Vergisi ve 134.443 kişi de Motorlu Taşıtlar Vergisi olmak üzere toplam 198.114 kişi Vergi Mükellefidir.

Yıllara Göre Vergi Mükellef Sayıları Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.

 

VERGİLERİN TAHAKKUK-TAHSİLAT DURUMU (TL)

2013 yılı sonu itibariyle Vergi Geliri Tahakkuku 1.578.941.308 TL., tahsilatı ise 1.285.130.024 TL. ve Tahsilât oranı % 81,4’dir.
                         

TİCARET


İHRACAT ve İTHALAT DURUMU


2013 yılı sonu itibariyle; 1.160.104.250 Dolar ihracat ve 712.351.177 Dolar ithalat gerçekleşmiştir. 

Yıllara göre İhracat ve İthalat Miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 


 
Trabzon Serbest Bölgesi: Serbest Bölgenin 2012 yılı  sonu itibariyle ticaret hacmi 70 Milyon Dolar olup, Serbest Bölge, ilk ticari faaliyete başladığı 1992 yılından bugüne kadar toplam 1,1 Milyar Dolar ticaret hacmine ulaşmıştır.


BANKACILIK


İlimizin eskiden beri bir ticaret merkezi olması nedeniyle bankaların kuruluşu da eski tarihlere dayanır. 1926 yılında Ziraat Bankası, 1928 yılında da Türkiye İş Bankası ve Osmanlı Bankası açılmıştır. Bugün İlimizde 104 Banka Şubesinde toplam 1.540 personel çalışmaktadır.   


 

TURİZM


Doğu Karadeniz Bölgesinde önemli bir merkez konumunda olan Trabzon; tarihi, kültürel ve turistik yönden zengin bir yapıya sahiptir.


Son yıllarda gelişen Yayla Turizmi (Doğa turizmi) Trabzon turizmine yeni bir boyut kazandırmıştır.İlimize özgü turizm çeşidi olan 7 yaylamız; (Akçaabat-Karadağ, Tonya-Armutlu-Erikbeli, Maçka-Şolma, Araklı-Pazarcık, Araklı-Yeşilyurt-Yılantaş, Araklı Turizm Merkezi ve Sisdağı Turizm Merkezi), Bakanlar Kurulu kararı ile “Turizm Merkezi” ilan edilmiştir.Ayrıca yayla ve göl kullanımını birlikte sunan Çaykara-Uzungöl, “Özel Çevre Koruma Alanı” olarak ilan edilmiştir.


İlimizi 2013 yılı sonu itibariyle 1.945.017 Yerli, 764.715 Yabancı olmak üzere toplam 2.709.732 turist ziyaret etmiştir.


İlimizde halen faaliyette bulunan Turizm işletme belgeli 29 adet tesisin 3.153 yatağı mevcuttur.  Yatırım belgeli tesis sayısı ise 13 adet olup, bunların da 2.010 yatak kapasitesi vardır. Ayrıca Uzungöl konaklama tesislerinde 77 adet konaklama tesisinin 1.437 nitelikli yatağı mevcuttur. Belediye belgeli otel sayısı 164 olup, bunların yatak sayısı da 5.751’dir.


İl genelinde toplam yatak sayısı 12.351’dir.

Kültür Turizm Bakanlığı İşletme ve yatırım belgeli Lokanta sayısı ise 7 adet olup, bunların kapasitesi 2.079 kişidir. Ayrıca ilimizde 43 adet A Gruba Acente, 16 adet A Grubu Acente Şubesi, 1 adet B grubu acente ve 3 adet de C Grubu acente mevcuttur.  


facebook Finans