Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

İhracatı Geliştirme Merkezi


FİRMANIZIN ULUSLARARASI PAZARDA YER ALMASINI İSTER MİSİNİZ ?

Ticari Talep Eşleştirme nedir?

Sisteme kayıt olduktan sonra, isteme giriş yapan bir kullanıcı yeni girilen talepleri firma bilgileriyle birlikte görebilmekte, talepleri ürün grubuna göre listeleyebilmekte, ilgisini çeken talebi gönderen firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilmektedir. Kendi firması adına yeni bir talep girişi yapabilmekte veya önceden girdiği taleplerden istediğini silebilmektedir. Otomatik mesaj gönderme fonksiyonunu aktif hale geçirebilmekte ve istediği ürün grubu ile ilgili alım, satım veya işbirliği taleplerinin talep girildiği anda kendisine mail olarak gönderilmesini sağlayabilmektedir.

İGEME Veri Tabanı

Bu bölümde yer alan firmalar, daha önce İGEME ile bağlantı kurmuş ve bilgi alış verişinde bulunmuş firmalardır. Bu firmalar, dış ticaretle ilgilenen firmalarımız tarafından, yurtdışında bağlantı kurup iş yapabilecekleri potansiyel firmalar olarak gözönüne alınabilir. Firmaların detay bilgilerinde yer alan talepler güncel olmayabilir. İlgilendikleri ürün/hizmet hakkında fikir vermesi amacıyla yer verilmiştir.

Ayrıca, her hafta periyodik olarak yurtdışı Ticaret Müşavirliklerinden veya doğrudan yurtdışı firmalardan gelen ithal talepleri, ihraç teklifleri ve işbirliği tekliflerine Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin web sitesinde bulunan 'Dış Talepler Bülteni ve Duyurular' sayfasından erişebilirsiniz.

www.igeme.org.tr anasayfası için tıklayınız.

KURULUŞ

İGEME Türkiye Cumhuriyeti dünyanın belirleyici güçlerinin oluşturduğu vizyonda yer almalıdır. Türkiye’nin ticari hedefi ise dünya ticaretinde etkin rol almaktır. Bu konuda hedeflerimize ulaşmada itici gücümüzü oluşturan en önemli dinamo ihracatçılarımız olacaktır.

İhracatçılarımıza her yönden hizmeti kendine misyon olarak belirleyen ve 1960’dan beri alanındaki tek kamu kurumu olan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), İhracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu bilgiyi doğru ve zamanında karşılayabilmek, yurt içindeki etkinliğini artırmak, yürüttüğü görev ve hizmetleri ihracatçılarımıza daha etkin ulaştırmak amacıyla, Türkiye çapında başlattığı İl Temsilcilikleri Projeleri kapsamında Odamız bünyesinde İGEME Trabzon İl Temsilciliği hayata geçirilmiştir.

Ülke İhracatını geliştirmek için özel kesimlerin taleplerini ilgili mercilere iletmek ve kamudaki hizmetler ile sağlanan yardımları da özel kesimlere ulaştırmak amacıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası İGEME İl Temsilciliği 1 Ekim 1998 tarihinden buyana aşağıda belirtilen konularda hizmet vermektedir.
       
        İhracatçılara yönelik yayınlar ve abonelik koşulları.
        Dış Ticarete Yönelik toplantı ve seminer organizasyonları.
        İhracata Yönelik Devlet yardımlarından Pazar Araştırması ve Eğitim Yardımı konularında broşür ve katılım esasları.
        Yurt dışı fuarlara Milli katılım organizasyonları..
        İGEME’den alınabilecek ihracata yönelik danışmanlık ve ticari bilgi hizmetleri.

Odamız, Trabzon İhracatçılar Birliği ve İGEME ortaklığı ile 28-30 Mart 2000 tarihlerinde Trabzon’da Dış Ticaret Eğitim Semineri düzenlenmiştir. Seminere 170 firma temsilcisi katılmıştır.

İlimizde düzenlenmiş olan 6. Uluslararası Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarında Temsilcilik nezdinde bir info stand oluşturulmuş, ziyaretçi ve katılımcı firmalara bu faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.
       
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olarak 27 Ekim 1960 tarih ve 118 sayılı kanun ile 2 Kasım 1960'da kurulmuştur. Ancak daha sonra 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4684 Sayılı Kanun'un 12. maddesi ile Merkez yeniden yapılandırılmıştır.

Merkez, T.C. Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı olarak çalışmakta olup başkanlığını Dış Ticaret Müsteşarı'nın yaptığı Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurul üyeleri Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı, İhracat Genel Müdürü, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü ile Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret, Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları temsilcilerinin yer aldığı kamu kesimi ve İhracatçı Birlikleri'nin temsilcileri ile Odalar Birliği Genel Sekreteri'nden oluşmaktadır.

Kapsamlı Bilgi almak isteyen firmalarımız Ankara’daki İGEME Genel Merkezine direkt olarak başvurabilirler.
        
AMAÇ VE FAALİYETLER

Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması temel amacı ile kurulmuş ilk ve tek kamu kuruluşu olan İGEME, bu amaç doğrultusunda yeni pazarlar ve iş olanakları yaratmaya yönelik araştırma geliştirme çalışmaları yürüterek ihracatçılarımızın dış pazarlardaki paylarını artırmalarına yardımcı olmak üzere eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunarak, yerli ve yabancı iş çevrelerine ticari enformasyon sağlayarak, ihracatımızın ürün ve pazarlar yönünden çeşitlenmesine, nitel ve nicel olarak geliştirilmesine katkıda bulunur.

İhracatçıya ve ihraç potansiyeli olan kuruluşlara ihracat yapabilmeleri ve ihraç kapasitelerini artırabilmeleri için gerekli bilgileri sağlamak, bu alandaki beceri ve donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, dış ticaretle ilgili kamu kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, merkezin yurt içi çalışma alanını oluşturmaktadır.

Diğer taraftan, yurt dışındaki alıcılara Türk ihraç ürünleri ve firmalarının tanıtılması amacı ile yabancı dillerde yayınlar hazırlamak, uluslararası fuar ve sergilere milli katılımı organize etmek, yerli ihracatçı ile yabancı ithalatçı arasında direkt temas imkanları yaratmak gibi faaliyetler, İGEME'nin yurt dışına yönelik çalışmalarıdır. 

ORGANİZASYON

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'nin merkezi Ankara'dadır. İGEME idari yapısı Genel Sekreterlik, Başkanlıklar, Daire Başkanlıkları ve bağlı Şube Müdürlükleri olarak organize edilmiştir. Faaliyet konularına göre İGEME üç temel bölüm altında görev yapmaktadır. Bunlar "Başkanlık" olarak adlandırılan idari kademelerdir: Uygulama ve Koordinasyon, Araştırma ve Geliştirme, İdari ve Mali İşler ve Bilgi Sistemleri. Merkezde bu üç Başkanlığa bağlı yedi Daire Başkanlığı ile İGEME faaliyetleri yürütülmektedir.


MERKEZ VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN ADRESLERİ 
                
YURTİÇİ TEMSİLCİLİKLERİ

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2007 YILI FUAR TAKVİMİ


 

facebook Finans