Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ulaşım


 Karayolları :

        İlimizde 236 km. devlet yolu, 297 km. il yolu bulunmaktadır. Devlet yollarının 60 km. si beton asfalt, 139 km. si asfalt sathi kaplama, 37 km. si ise stabilizedir. İl yollarının ise; 16 km. si beton asfalt 1202 km. si asfalt sathi kaplama, 79 km. si stabilizedir. Buna göre devlet yollarının % 84' lük kısmı , İl yollarının ise % 73' lük kısmı asfalt kaplamadır.
        Trabzon yol uzunluğu ve asfalt yüzdeleri bakımından km2 ye düşen yol miktarı açısından Türkiye ortalamasının üstündedir
        İlimiz trafiğindeki araç sayısına bakıldığında 1999 yılında 52.575 araç % 10,91 lik bir artışla 2000 yılı sonu itibariyle 58.313 olmuştur.

Köy Yolları:

        Köy yolları bakımından Trabzon iller sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Türkiye köy yolu ağı toplamı 320.538 km. olup, Trabzon 10.758 km. lik kısmını oluşturmaktadır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen ve 19 gruba ayrılan illerden 11. grupta yer alan 6 ilin ( Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize toplam yol ağı 1999 yılı itibariyle 38.101 dir. Bu rakam diğer grupların ilk sırasını oluşturmaktadır.

Havayolu :

        Trabzon Havalimanı 1957 yılında Hava Meydanı olarak trafiğe açılmış olup, 29.11.1995 tarihinde Genel Müdürlüğün Yönetim Kurulunun 503 sayılı kararı ile Havalimanı statüsüne kavuşturulmuştur.
        Hava Ulaşımı bakımından Doğu Karadenizin tek limanı Trabzon Havalimanıdır. 1.572x30 m. ebadında küçük pist ile hizmet veren hava limanı, 1987 yılında hizmete giren 2.460x45 m. boyutlarındaki yeni pist ile uluslararası hava trafiğine açık bir konuma gelmiştir. 100x100 m. ebadında 2 adet büyük gövdeli uçağın planlanabileceği bir aprona sahip iken, 180x100 m. ebadında yeni bir apron yapılarak şu an toplam 6 uçağın park edebileceği bir havaalanı durumuna gelmiştir. Trabzon Havaalanı şu anki konumu ile yıllık 1.500.000 yolcu kapasitesi ile hizmet verebilecek konumdadır.
        1999 yılında iç hat uçak trafiği 5.808 iken 2000 yılında bu sayı 5.080' e düşmüştür. Dış Hat uçak trafiği ise 1.113 ' den 996 ' ya gerilemiştir.
        Yolcu trafiği ise 1999 yılında İç hatta 472.873 kişi iken 2000 yılında bu sayı 461.788 kişiye gerilemiştir. Dış hat Uçak trafiği ise 1999 yılında 536.296 kişiden 539.060 kişiye yükselmiştir.
        Trabzon Havaalanı bugünkü konumu ile Avrupa ülkelerine direkt uçuşlarla bağlıdır.
        Ayrıca dış hatlar gelen-giden ve iç hatlar giden yolcular için yeni yapılmış olan dış hatlar terminal binasına sahiptir. Eski terminal binası ise iç hatlar gelen yolcu salonu olarak kullanılmaktadır.
      
        Havalimanı 22.06.1988 tarihinde geçici hudut kapısı ilan edilerek resmen dış hatlara açılmasıyla, Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Emniyet Koruma Şube Müdürlüğü ve Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği birimleri oluşturulmuştur.
        Ayrıca 130 m x 170 m 'lik otoparkıyla hizmet vermektedir.

Denizyolu:

        Bir liman kenti olan Trabzon' da ilk liman M.Ö. 117 yılında Pontuslar tarafından kayalar oyulmak suretiyle meydana getirilmiştir. 1902 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde liman ve rıhtım yapılarak küçük teknelerin karaya yanaşması sağlanmıştır.
        Bugünkü liman ise 1946 yılında temeli atılarak 25 Haziran 1954 tarihinde ' Trabzon Vapuru' rıhtıma yanaştırılarak hizmete açılmıştır.
        Kuruluş itibariyle 414 m. uzunluğundaki tek rıhtımı ve 850 m. mendireği ile hizmet veren Trabzon Limanı İran Transit Ticaretinin başlamasıyla ihtiyaçları karşılamada zorlanmış, 1980 yılında başlayan geliştirilme çalışmaları sonucunda 320 dönüm arazi üzerine kurulu, 1630 m. uzunluğunda 5 rıhtımı bulunan bir liman haline getirilmiştir.
        Karadeniz, Akdeniz ve Ege' deki bütün ülke limanları ile denizyolu bağlantısı bulunan Trabzon Limanı, çeşitli ülkelerden gelen gemilere her türlü hizmeti veren, mevcut rıhtımları ile aynı anda 15 gemiden yükleme ve boşaltma yapabilen, bir defada 500.000 ton eşyanın depolanabildiği açık ve kapalı antrepolarıyla yılda 3 milyon ton yükleme boşaltma kapasitesiyle 24 saat hizmet veren Doğu Karadeniz Bölgemizin en büyük limanıdır.
        1998 yılında 41.430 ton, 1999 yılında 44.588 ton yüklemenin yapıldığı Trabzon Limanından 2000 yılında 23.604 tonu ihracat ve 503 ton transit olmak üzere toplam 24.107 ton yükleme yapılmıştır.
        Trabzon Limanından gerçekleştirilen boşaltma işlemlerinde ise 1998 ve 1999 yıllarına göre azda olsa bir artış olmuştur. 1998 yılında 520.211 ton olan boşaltma işlemi 1999 yılında 453.831 tona gerilemiş, 2000 yılında ise bu miktar 558.249 ton olmuştur.
        2000 yılındaki 534.142 ton olan boşaltma işlemlerinin 505.500 tonunu başta kömür olmak üzere ithalat, 3.082 tonunu transit ve 25.560 tonunu iç ticaret oluşturmaktadır.
        Bugün Trabzon Limanının, Sovyeter Birliğinin dağılması, dünya coğrafyasında yeni yapılanmaları beraberinde getirerek, oluşan cumhuriyetlerin dış dünyaya açık olmalarıyla dünya ticaretinin bu yörelere yönlenmesine neden olmuştur. Bu ticarette, stratejik konumu itibariyle Trabzon Limanı Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine giden en kısa yolun deniz kapısıdır. Yine BDT ve Türk Cumhuriyetlerine uzanan en kısa yol olan Transkafkasya koridorunda kara ve hava ulaşım bağlantılarıyla, dünya ticaretinin batı ve doğu arasındaki Türkiye köprüsünün en önemli noktalarından biridir. Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri orjinli Transit ticaret trafiğinin Karadeniz üzerinden geçmesi durumunda Doğu Karadeniz Limanları ve özellikle Trabzon limanı eski günlerine dönecektir.
        Karadeniz' e kıyısı bulunan ülkelerle , Kafkasya ve hatta yakın Asya ülkelerinin dünya ticaretine entegrasyonunu sağlayacak, Doğu ve Batının sanayi hammaddelerinin aktarılmasında hem dünya ticaretine, hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak Trabzon Limanının çözüm bekleyen sorunlarına eğilerek çözüme kavuşturulması Ülkemize, Doğu Karadenize ve Trabzon' a yapılacak olan en büyük yatırımdır.
facebook Finans