Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Üyelik Avantajları


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın Üyelerine Sunduğu Hizmetler

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

• İstenilen hizmetler, yurt dışından ticari haberler ve firmaların başvurabileceği ticari ve sınai bir çok konuda bilgi alabilme,
• Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
• Üyelerimizin ticaret sicili işlemlerinin yürütülmesi,
• İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
• Fuarlarda Odamız standları altında üyemiz olan firmaları tanıtma,
• Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari firmaların yurt dışında ticari ilişki kurmalarına yardımcı olma ve pazar imkanlarını çeşitlendirme,
• Odamız yayınlarından faydalanma (Odamızın aylık gazetesi Trabzon Ticaret isteyen üyelerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir),
• Ticari bilgi içeren oldukça fazla sayıda yayına sahip olan Odamız Dokümantasyon Merkezinden yararlanma,
• Avrupa Birliği Bilgi Bürosunun Hizmetlerinden faydalanma,
• İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) İl Temsilciliği aracılığı ile İGEME'nin yayınlarından ve hizmetlerinden faydalanma,
• Uluslararası karayolu ile yük taşıması yapan nakliye firmalarının TIR karnesi işlemlerinin yürütülmesi,
• Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı,
• ATA sözleşmesine uygun olarak ATA karnesinin düzenlenmesi ve onaylanması,
• Üyelerimizi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurulardan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
• İhracatta kullanılan belgelerden menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
• İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,
• Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
• İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi,
• İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
• Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
• Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,
• İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,
• Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tesbiti, ve gerektiğinde bu konuda eksper tayini,
• Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
• Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
• Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
• Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
• Konularında uzman yerli ve yabancı eğitmenlerin görev aldığı toplantı ve seminerler düzenleme, programlarından faydalanma, diğer illere düzenlenen bu tür faaliyetleri ilgili üyelere duyurma ve katılımı teşvik etme,
• Ücretsiz olarak üye kimlik kartları düzenleyerek üyelere sunma,
• Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,
• Her yıl geleneksel olarak kurumlar vergisi, gelir vergisi ve ihracat rekortmenlerinin ödüllendirilmesi,

facebook Finans