Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tarım


 GENEL YAPI:

        468.500 hektarlık toplam arazinin, ancak 110.092 ha (% 23.49) kadarı tarıma elverişlidir. Geriye kalan kısım 181.637 hektarı (% 38.76) orman, 112.128 hektarı (% 23.93) çayır-mera ve 64.643 hektarı (% 13.79) ürün getirmeyen arazidir. Trabzon arazisinin sadece 1599 Ha.' Lık kısmı sulanabilir niteliktedir.
        Tarım arazisinin % 59'unda bölgenin önemli geçim kaynağı fındık ve çay üretilmektedir. Hububat, mısır ve fasulye ekimine % 28.99, tütün ve patates üretimine %10 ve sebze-yem bitkileri üretimine %2.50'lik tarım arazisi ayrılmaktadır. 858.687 olan İl nüfusunun 436.078'i köylerde yaşamaktadır. Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve avcılık işlerinde çalışanların sayısı ise 256.398 dir. Bir çiftçi ailesine düşen ortalama tarım arazisi 12 dekardır.
        Karadeniz Bölgesi ılık ve rutubetli bir iklim ile engebeli coğrafi bir yapıya sahiptir. Arazinin dağlık olan kesiminin bir kısmı kayalıklardan oluşmuştur. Bölgenin nemli ve ılık oluşu nedeniyle tarım yapılamayan arazinin büyük bir kısmı orman, çalılık ve fundalıklarla kaplıdır. Bunun dışında kalan ekilebilir araziler ise bölgenin ana ürünü olan fındık bahçelerinden, mısır tarlalarından, sebze bahçelerinden, Akçaabat yöresinde tütün tarlalarından ve doğu bölgesinde ( Sürmene, Of) kısmen çay bahçelerinden oluşmaktadır.
        Arazinin yapısı gereği ürünün yetişme özellikleri dikkate alınmış ve nispeten düz arazilerde sebze, az meyilli arazilerde tütün ve patates, çok meyilli arazilerde fındık, çay ve hububat türlerinden mısır, arpa ve buğday yetiştirilmelidir.
        Toprak özelliği olarak yüksek verime sahip olan arazilerde tohum niteliğine göre iyi bir bakımla bolürün almak her zaman mümkündür.
        Traktör ve benzeri araçların tarımsal faaliyetlerde kullanılması, arazi yapısı gereği olarak, pek mümkün değildir. Bu nedenle, tarımda emek yoğun bir üretim söz konusudur. Optimal ölçeklere sahip tarım işletmeleri yok denecek kadar azdır. Fındık, çay, tütün ve balık ürünlerinin dışında tarımsal üretim dahili ihtiyaçlar için yapılmaktadır. Yani Trabzon'da tarım kesiminde bir bakıma kapalı ev ekonomisi şartları geçerlidir.

BİTKİSEL ÜRETİM:

        Trabzon'da tarımsal ürün olarak ilk akla gelen ürün olan fındıktan normal ürün döneminde gerçekleştirilen yıllık ürün miktarı 50 bin tondur. Bu miktar, Türkiye fındık üretiminin % 10'nu teşkil etmektedir. Fındık alanlarında alternatif ürün yetiştirme çalışmaları kapsamında 158 adet sera yapılmış ve üreticilere teslim edilmiştir. 2000 yılı fındık rekoltesi 47 bin ton olarak tahmin edilmişitr.
        İkinci önemli tarımsal ürün olarak çay, ilin sadece Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde üretilmektedir. Bu yörelerde üretilen yıllık yaş çay miktarı 168 bin ton kadardır.
        Trabzon'un merkez ilçe sınırları ile Akçaabat ilçesinin sahile yakın bazı köylerinde tütün üretimi de yapılmaktadır. Ancak bu ürüne olan talebin giderek azalması ve üretimindeki güçlükler nedeniyle üretim miktarı her yıl değişik miktarda olmaktadır (1997 yılında 2.723.000 Kg., 1998 yılında 2.620.000 kg. ve 1999 yılında 2.685.000Kg, 2000 yılında 2.662)
        2000 yılı bitkisel üretiminde yaş sebze ve meyve dışında bütün ürünlerde düşüş yaşanmıştır. Toplam üretimde ise % 50 oranında bir gerileme olmuştur.
        Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi 2000 yılında Trabzon' da üretilen bitkisel ürünlerden ilk sırayı % 35' lik pay ile fındık almıştır. 1999 yılında 63.660 ton fındık üretimi gerçekleştiri lirken 2000 yılında bu miktar % 34 oranında bir düşüşle 42.047 ton olarak gerçekleşmiştir.
        Üretim bazında en yüksek artış % 122 oranında sebze üretiminde yaşanmıştır. Tütün üretiminde ise yıllardan beri devam eden düşüş 2000 yılında % 1 oranında gerçekleşmiştir. Yaş Çay üretiminde ise % 6 oranında bir düşüş yaşanmıştır.
        Bitkisel üretimde elde edilen Gayri Safi Gelir ise bişr önceki yıla nazaran % 8' lik br artışla 119 trilyon 741 milyar 90 milyon olarak gerçekleşmiştir.
      
        Seracılık :
      
        Trabzon tarımında üretimi artırmak için yapılması gereken yeniliklerle artan nüfusun beslenme problemlerinin çözülmesi yanında tarımla geçimini sağlayan çiftçilerimizin gelir düzeylerinin yükseltilmesi ve kırsal kesimlerdeki göçlerin durdurulması, burada yaşayan insanların ekonomik refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
        İlimizin karakteristik ürünü olan fındık ve çay artık geçim kaynağı olmaktan uzaklaşmaya başlamıştır. Bu iki ürünün yanında yeni ürünlerin devreye sokularak hem ürün çeşitlendirilmesi yapılmak istenmekte ve hem de fındık ve çaya bağımlılığı azaltarak ek gelir sağlanması çalışmaları devam etmektedir.
        1994 yılında başlatılan ve İl Özel İdare Müdürlüğü desteğiyle başarılı bir şekilde yürütülen örtü altı sebze yetiştiriciliği çalışmalarında çok iyi sonuçlar elde edilmiştir.
        İlimizde 2000 yılı itibariyle devletin kendi imkanlarıyla yaptırdığı sera sayısı 220 , vatandaşın kendi imkanlarıyla kurduğu sera sayısı 300 ' dür. Bu seraların toplamı yaklaşık 138 dönümdür. Bu seraların 4-5 dönüm kadarı çiçek serasıdır. Diğer seralar ise yaş sebze ve meyve seralarıdır

HAYVANSAL üRETİM

        Dar tarım alanı içinde, küçük işletmeler halinde yapılan tarım yapılan ve koşullarına göre her mevsim yeşil bir örtüye sahip Trabzon' da hayvancılık köylünün, gerek ekonomik hayatında gerekse beslenmesinde büyük rol oynamaktadır.
        Dağınık, dar ve oldukça engebeli alanlara yerleşmiş bulunan aile işletmeleri ancak 3-4 baş hayvan besleyecek olanaklara sahip bulunmaktadır. Coğrafi koşulların yanında bakım ve beslenme durumu halkı ahır hayvancılığına yani sığırcılığa itmiştir.
        İlimiz arazisi dar ve dağlık olduğu için hayvancılığın gelişmesine elverişli meralar bulunmaktadır. Çayır ve otlak alanlar 112.106 hektardır. Hayvancılık besicilikten çok, süt ve süt ürünleri üretimine dayanmaktadır.
        İlimizde ayrıca et, deri, yumurta, yapağı ve kıl, üretiminin yanında, son yıllarda yapılan arıcılık çalışmaları ve kurulan bal dolum vakum lama tesisi ile ciddi atılımlar yapılmıştır.
        2000 yılı hayvansal üretiminde bir önceki yıla nazaran % 10 oranında bir artışla 163.192.834 ton üretim sağlanmıştır. Yapağı ve Kıl üretimi ve yumurta üretimi dışında bütün ürünlerde artış yaşanmış, en fazla artış deri üretiminde sağlanmıştır.
        Elde edilen Gayri Safi Gelir ise % 36 oranında bir artışla birlikte 65 trilyon 829 milyar 300 milyon olarak gerçekleşmiştir.

 SU ÜRÜNLERİ:

        Türkiye'de balık avcılığı için Karadeniz'in ve özellikle Trabzon'un özel bir yeri vardır.
        Çevresel unsurlar, yanlış avcılık ve diğer nedenlerden dolayı deniz avcılığında ve balıkçılık sektöründe ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle son yıllarda tatlı su balıkçılığı önem kazanmıştır. Bu doğrultuda su ürünleri çalışmaları devam etmektedir. Tamamı üretime geçmiş 98 adet tesis mevcuttur. 500' e yakın tekne sahibi balıkçılıkla uğraşmaktadır.
        Eğer kirlenme aynı oranda devam ederse önemli bir kaynak olan balık bir lüks haline gelecektir. Bugün dahi hamsi ve istavrit dışındaki balıkları orta halli vatandaşlarımız satın alamamaktadır.
        2000 yılı Trabzon Su ürünleri üretimi açısından son yılların en verimli dönemini yaşamıştır. Üretim ve elde edilen Gayri Safi Gelir bazında bir önceki yıla nazaran yaklaşık 11 kat bir artış sağlanmıştır. En fazla artış ise hamsi üretiminde yaşanmıştır.
facebook Finans